ចុងឆ្នាំ ២០២២! អ្នកឆ្នាំទាំង ៣ ទទួលបានលាភសំណាង លើផ្នែកលុយកកាក់ ការបណ្ដាក់ទុន

ហោរាសាស្ត្រ​ទស្សន៍ទាយ​ថា រាសី​របស់​ឆ្នាំ​ទាំង ៣ ខាងក្រោម​នេះ​ នឹង​ចម្រើន​ឡើង​ខ្លាំងនៅក្នុង​ខែ​សីហា...

អ្នកណាបានកូនកើតចំឆ្នាំទាំង ៤ នេះ សំណាងសោយសុខ យីអ៊ុនឡើងខ្ពស់កប់ពពក

ហោរាសាស្ត្រ​បាននិយាយថា គ្រួសារ​ដែលមាន​កូនស្រី​កើតក្នុងឆ្នាំទាំង​ ៤​ ខាងក្រោមនេះគឺពិតជា​មាន​សំណាង​ខ្លាំងណាស់។...

ឆ្នាំទាំង ៤ លុយចូលពាន់ៗដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះ

ហោរាសាស្ត្រ​និយាយថា នៅក្នុងឆ្នាំ​ទន្សាយ ២០២៣ ខាងមុខនេះ អ្នកឆ្នាំទាំង...

ផ្លូវសំណាងបើកហើយ! ឆ្នាំទាំង ៤ រកលុយបានច្រើនជាងគេប្រចាំខែកក្កដា

ចូលដល់ខែកក្កដាខាងមុខនេះ មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង ៤ ខាងក្រោម វាសនាបានចារជាមួយនឹងសំណាងដ៏ធំ...