អស់វាចារ!! ២៨ សន្លឹកដែលកើតឡើងតែនៅក្នុង ប្រទេស អាហ្រ្វិក តែប៉ុណ្ណោះ មិនមើលប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយ

វីបអាហ្វ្រិក​ជា​ពិភព​មួយ​ផ្ទុក​នូវ​រឿង​ចម្លែកៗ​ដែល​នៅ​ទ្វីប​ដទៃ​ពុំ​ទទួលបាន​ការស្រាវជ្រាវ​ល្អិតល្អន់ ដូច​ទ្វីប​ដទៃ ។ ជីវភាព​រស់នៅ​ទីនោះ ពេល​ខ្លះ​នៅ​បង្កប់​ស្ថានភាព ធ្លាប់​មាន​តាំងពី​រាប់ពាន់​ឆ្នាំ​មុន​ម្លេះ ហាក់ដូចជា​នៅ​ទ្រឹង​គ្មាន​ការអភិវឌ្ឍន៍ ។ សាកល្បង​មើល​រូបភាព​មួយចំនួន​ប្រាកដ​ជា​ឯកភាព​ហើយ ។​

កូនច្រើនចឹងបានស្ទាវ

ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល

 

Fashion នៅអាហ្វ្រិក

កំពូលថត Pre Wedding

ក្រវិលចឹងបានស្ទាវ

អត់ខ្វល់សំខាន់អូនស្អាត

អាយហ្វូនសុំចាញ់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...

Leave a Comment