25 ទស្សន:ខុសៗគ្នា “ការវិវត្តន៍របស់មនុស្ស” ក្នុងសង្គមសម័យទំនើបនេះ !!

មនុស្សគឺជាសត្វដែលមានការវិវត្ដន៍ខ្លួនអស់រយ:ពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ ។ ជាពិសេសនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានការអភិវឌ្ឍខុសគ្នាពីសម័យចាស់ leapfrog ហើយនេះគឺ 25 រូបភាពនៃ “ការវិវត្តន៍របស់មនុស្ស” ដែលបានចាប់ផ្តើមក្នុងសង្គមទំនើបដែលមានអត្តន័យដ៏ជ្រៅ !!

#1 មនុស្សបានវិវត្តហើយទៅបំផ្លាញដើមកំណើតរបស់ខ្លួន

1

#2 ការវិវត្តន៍នៃទូរស័ព្ទចល័ត

2

#3 ការវិវឌ្ឍន៍នៃសម្លៀកបំពាក់

3

#4 ការវិវត្តនៃប៉ារ៉ាស៊ីត ដែលចាប់តាំងពីបិសាចជញ្ជក់ឈាម

4

#5 ការវិវត្តរបស់ព្រះ

5

#6 វិវត្តន៍គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរ

6

#7 ការផ្លាស់ប្តូរភាសានិងទំនាក់ទំនង

7

#8 ការវិវត្តន៍ត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗ

8

#9 ការវិវត្តន៍បែប Lego

9

#10 បញ្ហាធាត់

10

#11វិវត្តនៃការប្រយុទ្ធ

11

#12 ការវិវត្តន៍នៃអ្នកលេងល្បែង

12

#13 អាវុធក៏អភិវឌ្ឍហើយភាពឃោរឃៅក៏ត្រូវបានកើនឡើងដែរ

13

#14 ការវិវត្តហើយទៅនេសាទប្រភពខ្លួន

14

#15 កើតដើម្បីបំផ្លាញធម្មជាតិនិងប្រភពដើម

15

#16 Yodalution

16

#17 របស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតនៃសម័យកាលនីមួយៗ

17

#18  ការអភិវឌ្ឍសង្គម

18

#19 ហ្វាសប៊ុក

19

#20 ការឡើងកំដៅផែនដីសកល

20

#21 សង្គ្រាមនិងការបាត់បង់

21

#22 ការពិតដែលយើងមិនអាចប្រកែកបាន

22

#23  នេះជាការគោរពបុព្វបុរស?

23

#24 ទស្សនៈផ្សេងគ្នា

24

#25 តើយើងអាចនឹងត្រលប់ទៅក្រោយវិញទេ?

25

កែសំរយលដោយ kalib9

ប្រភព meekhao.com

Loading...

Leave a Comment