17 រូបភាពនៃរឿងរ៉ាវបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងស្ថានភាពសង្គមដែលយើងតែងតែឃើញរាល់ថ្ងៃ!

នៅពេលសព្វថ្ងៃនេះ ពេលវេលាជាអ្នកផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង នឹង ផ្លាស់ប្តូរទៅតាមលក្ខខណ្ឌសង្គម ហើយរបៀបនៃការរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះគឺខុសគ្នាយ៉ាងឆ្ងាយពីអតីតកាល ។ យើងអាចមើលរឿងនៅក្នុងរូបភាពទាំងនេះ ។ តាមរយៈរូបគំនូរតុក្កតារបស់វិចិត្រករជនជាតិគុយបាឈ្មោះ Angel Boligan ។

គាត់គឺជាអ្នកបង្កើតរូបភាពសាហាវៗហើយឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមដែលយើងត្រូវតែជួបនៅសម័យនេះ។ សម័យដែលយើងត្រូវបានគេឲ្យធ្វើជាទាសករនិងគ្របដណ្តប់ដោយបច្ចេកវិទ្យា តើរឿងអ្វីខ្លះដែលនឹងត្រូវមើលនៅទីនេះ ?

#1

វាស្ថិតនៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលរហូតដល់ដុះឫសមកហើយ

#2

របស់ក្មេងលេងនៅសម័យនេះ

#3

វាបានរុំព័ទ្ធរឹតយើងហើយ

#4

វាបានធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទៅណាបាន

#5

វាជាអន្ទាក់

#6

ពេលញ៉ាំ

#7

នេះជារបស់ដែលកូនក្មេងត្រូវការជាងទឹកដោះគោទៅទៀត

#8

វាបានបញ្ជាយើង

#9

ពេលវេលានៃក្តីស្រឡាញ់គឺជាមួយទូរស័ព្ទ

#10

ការបង្ហាញពីសេចក្ដីស្រឡាញ់គឺខុសគ្នាពីមនុស្សចាស់

#11

ខំព្យាយាម តែរបស់ណាដែលតែងតែប្រឆាំងគ្នា

#12

គ្មានសិទ្ធក្នុងការនិយាយស្តីក្នុងសង្គម

#13

អ្នកនយោបាយ

#14

ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះហើយ វាកើតមកដើម្បីបំផ្លាញ់សៀវភៅ

#15

ទឹកផឹក

#16

នេះជាសកម្មភាពស្របច្បាប់និងយុត្តិធម៌

#17

ជាមិត្តពិតរបស់មនុស្សសម័យទំនើបនេះ

កែសំរួលដោយ kalib9

ប្រភព angelboligan

Loading...

Leave a Comment