26 រូបភាពដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតពីសង្គមជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ !

សង្គមដែលពោលពេញទៅដោយអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ វាបានផ្លាស់ប្តូរពីអតីតកាលយ៉ាងច្រើន ប្រហែលជាដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ នោះធ្វើឱ្យយើងកាន់តែងាយនិងសុខស្រួលរឺក៏ប្រហែលជាការរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងសង្គមដែលរួមចំណែកដល់យើង ទាំងអស់នេះបានបណ្តាលឱ្យឥរិយាបថរបស់មនុស្សផ្លាស់ប្តូរនោះ ឬយ៉ាងណា ។ សម្រាប់ថ្ងៃនេះ, យើងនឹងទៅមើល 26 រូបភាពដែយតិះដៀលដល់សង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនាពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះមួយទំហឹងតែម្តង ។

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

ការបង្កើតនិងការចិញ្ចឹមកូនដើម្បីគោលបំណងតែមួយគត់គឺចង់បាន មាសពេជ្យកាក់ប្រាក់លុយពីពួកគេ

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

មនុស្ស ប្រេនៗ

20

 

21

 

22

ក្មេងៗសម័យទំនើបសុទ្ធតែមានស្មាតហ្វេនផ្ទាល់ខ្លួន

23

 

24

 

25

 

26

កែសំរួលដោយ kalib9

ប្រភព WTF!!

Loading...

Leave a Comment