8 រូបកំប្លែងៗរបស់វិចិត្រករម្នាក់នេះនៃទង្វើចង់បានកូន !

ប្តីប្រពន្ធដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែចូលចិត្តពួកគាត់នៅលើអ៊ិនធឺណិនោះ, គឺអ្នកគំនូរ Yehuda និងភរិយារបស់គាត់ម៉ាយ៉ា, ពេលនេះពួកគាត់បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដ៏សំខាន់មួយ – គឺពួកគេកំពុងមានទារកហើយ ! ហើយនៅក្នុងរឿងប្រៀបប្រដូចរបស់គាត់ វិចិត្រករម្នាក់នេះបានបង្ហាញឥតឈប់ឈរនូវរាល់ការតស៊ូដែលប្តីប្រពន្ធ២នាក់គាត់បានឆ្លងកាត់វានោះ ។

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ Bored Panda Yehuda គាត់បាននិយាយថាពួកគាត់បានព្យាយាមឲ្យមានផ្ទៃពោះ ហើយនៅក្នុងដំណើរការនេះបានដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់គឺនៅតែបន្តធ្វើការបង្កើតគ្រួសារដ៏ធំបំផុតមយយ ដែលពួកគាត់បានសង្ឃឹមទុក ។ លោកបាននិយាយទៀតថាផ្នែកដែលពិបាកបំផុតរបស់គាត់គឺនៅចុងបញ្ចប់នៃខែនីមួយៗ នៅពេលម៉ាយ៉ាមានរដូវ ។ ពួកគាត់បានធ្វើការបន្តដោះស្រាយដោយខ្វះបទពិសោធនៃការមានផ្ទៃពោះ ដែលធ្វើឱ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគួរឱ្យភ័យខ្លាចចំពោះទារក “។

ប៉ុន្តែបើទោះបីជារឿងទាំងអស់ដែលប្តីប្រពន្ធនេះត្រូវឆ្លងកាត់លំបាកក៏ដោយ ក៏ពួកគេបានជោគជ័យនៅទីបញ្ចប់ដែរ! សូមមើលរូបភាពនៅខាងក្រោមនេះ!

“ខ្ញុំគិតថាយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយ”

“ថ្ងៃប្រតិបត្តិការរបស់អូវែអូន កុំភ្លេចឲ្យសោះ ”

“ទង្វើនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់នាងមកឲ្យខ្ញុំ”

នៅពេលមករដូវម្តងៗ ពួកយើងតែងតែខ្លាចវាប៉ះពាល់ដល់ទារករបស់យើង

ខ្ញុំខំប្រឹងហត់ចង់ងាប់ នាងវិញធ្វើដូចអត់មានរឿងអីតិច “បើ​គ្មាន​ការ​តស៊ូ​ក៏​គ្មាន​ភាព​ជោគជ័យដែរ”

ដល់វគ្គនាង ធ្វើម្ហូបប៉ូវកំលាំងឲ្យខ្ញុំទៀត

មានគោលបំណងអីទៀតហើយ បងសូមសំរាកសិន !

យេយយយ ទីបំផុត “នាងមានផ្ទៃពោះហើយ !!!”

 

មនុស្សជាច្រើនបានបង្ហាញពីការគាំទ្រដល់ពួកគេ
កែសំរួលដោយ KALIB9

ប្រភព demilked.com

 

Loading...

Leave a Comment