៥ យ៉ាង គឺជាឧបសគ្គដ៏ធំ ដែលបំផ្លាញក្ដីស្រមៃ និងអនាគតបស់អ្នក

អ្នកណាដែលយល់ថាខ្លួនកំពុងតែមានចំណុចមិនល្អទាំង ៥ យ៉ាងនេះ គួរតែប្រញាប់បោះបង់ចោលជាបន្ទាន់ កុំឱ្យហួសពេល ព្រោះចំណុចទាំងនេះ នឹងក្លាយជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុត ដែលអាចបំផ្លាញនូវក្ដីស្រមៃ និងអនាគតរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយ។

Cover Copy

១. ការភ័យខ្លាច ៖ ការភ័យខ្លាច គឺជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់បំផុតមួយ ដែលអាចរារាំងមនុស្សមិនឱ្យបន្តសុបិនរបស់ពួកគេ។ ការភ័យខ្លាចនៃការបរាជ័យ ការភ័យខ្លាចនៃការមិនស្គាល់ ការភ័យខ្លាចនៃការបដិសេធ ការភ័យខ្លាចនូវអ្វីដែលអ្នកដទៃអាចនឹងគិត ការភ័យខ្លាចទាំងអស់នេះអាចរារាំងអ្នកពីហានិភ័យ ឬដើរចេញពីតំបន់សុខស្រួលរបស់អ្នក។

២. ខ្វះការផ្តោតអារម្មណ៍ ៖ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគំនិតច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេចបាន វាពិបាកក្នុងការធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនោះ។ បើគ្មានគោលដៅជាក់លាក់ណាមួយក្នុងចិត្តទេ អ្នកអាចនឹងដឹងថាខ្លួនអ្នកវង្វេងដោយគ្មានគោលដៅ និងខ្វះការជម្រុញដើម្បីធ្វើសកម្មភាព។

៣. ការនិយាយខ្លួនឯងអវិជ្ជមាន ៖ វិធីដែលអ្នកនិយាយជាមួយខ្លួនឯង អាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការបន្តក្តីសុបិនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថា អ្នកមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ ឬថាអ្នកនឹងមិនអាចធ្វើវាបានទេ អ្នកទំនងជាបាត់បង់ការលើកទឹកចិត្ត និងបោះបង់ក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នក។

670b9d89a79dabeb1b500d6c19e1ba42

៤. ខ្វះការតស៊ូ ៖ ការសម្រេចក្តីសុបិនរបស់អ្នក ជារឿយៗទាមទារការខិតខំប្រឹងប្រែង ការលះបង់ និងការតស៊ូ។ ប្រសិនបើអ្នកបោះបង់ដោយងាយពេក ពេលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា ឬឧបសគ្គ អ្នកអាចតស៊ូដើម្បីឈានទៅរកគោលដៅរបស់អ្នក។

៥. កង្វះការគាំទ្រ ៖ ការមានប្រព័ន្ធគាំទ្រដ៏រឹងមាំ អាចធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំធេងក្នុងសមត្ថភាពរបស់អ្នក ដើម្បីសម្រេចក្ដីសុបិនរបស់អ្នក។ ការនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្ត និងជឿជាក់លើអ្នក អាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទំនុកចិត្ត និងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបន្តធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នក ទោះបីជាមានការលំបាកក៏ដោយ៕