តេស្តចិត្តសាស្រ្ត! តើរយៈពេលកន្លងមកនេះ កម្រិតនៃភាពតានតឹង និងស្ត្រេសរបស់អ្នកខ្ពស់កម្រិតណា?

ជ្រើសរើសរូបភាពមួយដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកឃើញហើយ សប្បាយចិត្ត នោះវានឹងបង្ហាញពីកម្រិតនៃភាពតានតឹង និងស្ត្រេសរបស់អ្នកកន្លងមកនេះ តើមានទំហំប៉ុនណាដែរ?

Screen Shot 2021 07 29 At 11.37.21 AM

1. រូបភាពទី 1

ប្រសិនបើអ្នកបានជ្រើសរើសរូបភាពលេខ ១ អ្នកអាចដឹងជាមុននូវកត្តាដែលធ្វើឱ្យអ្នកតានតឹង ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភាពធូរស្រាលបន្តិច ព្រោះអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភអំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនអ្នក។ ដូច្នេះសូមព្យាយាមរៀបចំគម្រោងអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាមុន ប៉ុន្តែកុំធ្វើឱ្យវាហួសប្រមាណខ្លាំងពេកអី។

2. រូបភាពទី 2

អ្នកមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ត្រេសងាយៗនោះឡើយ អ្នកអាចរក្សាការថប់បារម្ភដោយអាចផ្តោតអារម្មណ៍លើអ្វីដែលនៅជុំវិញអ្នក ហើយសុំជំនួយពីគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កុំមើលស្រាលហានិភ័យ ទោះបីអ្នកពូកែ តែវាក៏អាចមានពេលភ្លាត់ស្នៀតបានដែរ ដូច្នេះ គួរតែចេះប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហានេះ។

3. រូបភាពទី 3

កម្រិតស្ត្រេសរបស់អ្នក គឺមធ្យម ព្រោះអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាដោយបំបែកវាទៅជាសកម្មភាពតូចៗ និងសាមញ្ញ។ កិច្ចការខ្លះមានការខ្វល់ខ្វាយ ប៉ុន្តែអ្នកអាចបន្ធូរអារម្មណ៍បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយបន្តតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។

4. រូបភាពទី 4

អ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានភាពតានតឹងតិចបំផុត ដោយសារតែសំណាងរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងសុទិដ្ឋិនិយម និងទំនុកចិត្តលើខ្លួនអ្នក។ អ្នកមិនខ្លាចឧបសគ្គអ្វើឡើយ ដែលផ្ទុយទៅវិញ វាក្លាយជាវិធីសាកល្បងខ្លួនឯង ហើយអ្នកក៏ទទួលយកបរាជ័យជាផ្នែកមួយដែលចៀសមិនរួចនៃល្បែងជីវិត។

5. រូបភាពទី 5

អ្នកមានកម្រិតស្ត្រេសខ្ពស់ ព្រោះរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ សូម្បីតែរឿងរីករាយក៏ធ្វើឱ្យអ្នកមានកង្វល់ និងគំនិតអវិជ្ជមានដែរ។ អ្នកខ្លាចធ្វើឱ្យមនុស្សធ្លាក់ចុះ ហើយមិនត្រូវនឹងភារកិច្ច ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែគិតបន្ថែមអំពីសុខុមាលភាពរបស់អ្នក។

6. រូបភាពទី 6

អ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលសង្កត់ធ្ងន់តិចតួច ពីព្រោះអ្នកមិនចូលរួមក្នុងស្ថានភាពដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ហើយអ្នកមានសមត្ថភាពជាពិសេសនៅកន្លែងធ្វើការ ដែលមិនធ្លាប់យកបញ្ហា ការលំបាក មិនទម្លាក់ចោលនៅក្នុងផ្ទះនោះឡើយ៕

ប្រភព ៖ Namastest / Knongsrok