គ្មាន​គូស្នេហ៍ណាសុខៗចង់ឈ្លោះគ្នាទេ ហើយ​ក៏​គ្មាន​គូ​ស្នេហ៍​ណា​អាច​ចុះ​សម្រុង​គ្នា​គ្រប់​ពេល​ដែរ

ស្នេហា:

គ្មាន​គូស្នេហ៍ណាសុខៗចង់ឈ្លោះគ្នាទេ ហើយ​ក៏​គ្មាន​គូ​ស្នេហ៍​ណា​អាច​ចុះ​សម្រុង​គ្នា​គ្រប់​ពេល​ដែរ​។​ ការឈ្លោះប្រកែក ស្រែកគំហក យកឈ្នះរៀងខ្លួន កើតឡើងព្រោះតែការមិនចេះអត់ធ្មត់។

ពាក្យចាស់ពោលថា ចានក្នុងរាវគង់តែប៉ះគ្នាទេ ដូច្នេះ ត្រូវចាំថា ស្រលាញ់​គ្នា​ស្ទើរ​លេប​ប៉ុណ្ណា​ក៏​ដោយ បើមិនចេះអត់អោន និង អត់ធ្មត់ទេ ស្នេហា​ក៏​មិន​អាច​គង់វង្ស​បាន​ដែរ​។

1

ជាការពិតណាស់អោយតែមានពាក្យថាឈ្លោះតែងតែមានពាក្យថាចង់ឈ្នះហើយ!អ្នកចង់ឈ្នះខ្ញុំចង់ឈ្នះចុះចង់ក្រោយសល់អ្វី?សល់តែការមិនចុះសម្រុងសល់តែការឈឺចាប់មិនយល់ចិត្តគ្នាប៉ុណ្ណោះ។

2

តែក៏មានគូខ្លះគាត់និយាយថាបើមិនឈ្លោះខ្លះមិនរករឿងគ្នាខ្លះម៉េចសប្បាយ?ពិតណាស់ពិតជាមានតែក៏ត្រូវចាំដែរថាលេងក៏ត្រូវមានពេលដែរ!មិនមែនចេះតែរករឿងគ្រប់ពេលនោះទេ។

តែជីវិតរៀបការវាលែងបែរហ្នឹងហើយ!អត់មានមករករឿងបានសប្បាយអីនោះទេ។

អត្ថបទ៖calvin

3