អុញនោះ! ពេលនេះតារាសម្ដែង សឿ សុធារ៉ា ចេញមុខ​.សុំ.ទោ.ស ទៅកាន់អ្នកនាងខ្ញុងហើយដោយ ហេ តុ ថាព្រោះតែ…

 

ភ្នំពេញ៖ ប្រាកដណាស់ ជឿ ជា ក់ ថាប្រិយមិត្តដែលតែងតែនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជា ជី វិ ត ឯ ក ជ ន របស់អ្នក សិ ល្បៈ ពិតជាបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយ កាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាសម្ដែង សឿ សុធារ៉ា និងតារា កំ ប្លែ ង អ្នកនាង ខ្ញុង បានធ្វើឲ្យមានរឿងដ៏ ភ្ញា ក់ ផ្អើ ល មួយទាក់ទងនឹងរឿងការ ជំ ពា ក់ លុយតុងទីន ។

ដោយដើម ច ម ដំបូងគឺថាតារាសម្ដែង សឿ សុធារ៉ា បាន ប្រកា ស នៅលើ ហ្វេ ស ប៊ុក ផ្ទា ល់ របស់ខ្លួនថាអ្នកនាងខ្ញុង បាន ជំ ពា ក់ លុយតែមិនសង។ ដោយ ឡែ ក រឿ ង រ៉ា វ ខាងលើនេះក៏កាន់តែ ផ្ទុះ ឡើង កាន់តែខ្លាំង ដោយក្នុងនោះគេក៏ឃើញអ្នក គាំ ទ្រ មួយចំនួនបានយល់និងគិតថា តារា កំ ប្លែ ង ខ្ញុង ពិតជាបាន ជំ ពា ក់ លុយ សឿ សុធារ៉ា ពិតមែន ។

ជា ក់ ស្ដែ ង ពោ ល គឺនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះ តារា កំ ប្លែ ង ខ្ញុង ស្រា ប់ តែបង្ហោះសារថ្មីមួយ ទំនងដូចជាចង់ ឆ្លើ យ តបទៅ រឿ ង រ៉ា វ ខាងលើនេះវិញថា ៖

«មានបងប្អូនខ្លះមិនទាន់ដឹងរឿងច្បាស់ កុំ ប្រ ញា ប់ វិ និ ច្ឆ័ យ ទាំង ង ងឹ ត ង ងុ ល ព្រោះអាចនាំឱ្យអ្នកមាន វិ ប្ប ដិ សា រី នៅថ្ងៃក្រោយដោយសារតែការ គិ ត អ គ តិ ដោយសារតែ អ ណ្ដា ត អត់ ឆ្អឹ ង និង មាត់ អត់ គ ម្រ ប របស់អ្នក»។

បើ ក្រ ឡេ ក ទៅមើលអ្នកនាងខ្ញុង គ្រាន់តែបង្ហោះសារខាងលើមិនបានប៉ុន្មាន ស្រា ប់ តែតារាសម្ដែង សឿ សុធារ៉ា ស៊ែរ ការផុសនេះ ហើយសរសេរ Caption ក្នុង ន័ យ ទារ លុយពីអ្នកនាង ខ្ញុង ថា ៖«ស.ង លុយខ្ញុំមក ទំ.ហំ.លុយ ថ្ងៃខែ ជំ ពា ក់ ខ្ញុំ»។

មិនបានប៉ុន្មាន តារា កំ ប្លែ ក អ្នកនាង ខ្ញុង គ្រាន់តែឃើញអ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា ស៊ែរ ផុសរបស់ខ្លួន ហើយថែមទាំង ប្រ កា ស ឱ្យនាង ស.ង លុយបែបនេះ តារា កំ ប្លែ ង អ្នកនាង ខ្ញុង ក៏បានចូលទៅ ខំ មិន ដោយឱ្យ សឿ សុធារ៉ា ចេញមុខ ដោះ ស្រា យ ផ្ទា ល់ៗ ថាអ្នកណា ជំ ពា ក់ អ្នកណាឱ្យពិតប្រាកដ ៖

«ចេញមុខមកកុំ លា ក់ ខ្លួនអ៊ីចឹង ធារ៉ា ចេញមក ដោះ ស្រា យ ជាមួយខ្ញុំ ប ញ្ជា ក់ ឱ្យច្បាស់អ្នកណា ជំ ពា ក់ អ្នកណា»។ យ៉ាងណាមិញ បន្ទាប់ពី រឿ ង រ៉ា វ នេះបាន ផ្ទុះ បែ ក សា យ ពេញបណ្តាញសង្គម ព្រមជាមួយតារា កំ ប្លែ ង អ្នកនាង ខ្ញុង ទា ម ទារ យុ ត្តិ ធ ម៌ ផងនោះ ស្រា ប់ តែនៅយប់ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១

នេះ អ្នកនាង សឿ សុធារ៉ា បានបង្ហោះសារថ្មីមួយទៀតយ៉ាង ភ្ញា ក់ ផ្អើ ល ដោយក្នុងសារនេះអ្នកបានធ្វើការ សុំ ទោ ស ជា សា ធា រ ណៈ ដែល ចោ ទ តារា កំ ប្លែ ង អ្នកនាង ខ្ញុង ថាបាន ជំ ពា ក់ លុយតុងទីនមិន.ស.ង ដោយអ្នកនាងថា ការផុសសារលើកមុននោះគឺជាការយល់ ច្រ ឡំ ថ្ងៃខែខ្លួនឯង ។

នៅក្នុងនេះដែល តារា កំ ប្លែ ង អ្នកនាង ខ្ញុង វិញ ក្រោយតារាស្រី សឿ សុធារ៉ា ប ង្ហោះ សារ សុំ ទោ ស ហើយនោះ នាងក៏បាន ប ញ្ជា ក់ យ៉ាងខ្លីដែរថា នាងត្រូវតែទទួលបាន យុ ត្តិ ធ ម៌ ផងដែរ៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ