សា.កសពនារី ១៨ឆ្នំាម្នាក់​ ត្រូវបានគេលួ-ចគាស់ចេញពីផ្នូរ ដើម្បីយកទៅធ្វើរឿងមួយនេះ…

សាកសពនារីចិនវ័យ១៨ត្រូវបានគេលួចពីគាស់ចេញពីផ្នូរដោយមិនដឹងមួលហេតុ បើតាមប្រពៃណីជនជាតិចិ

នៅពេលដែលកំលោះ ក្រមុំ ដែលស្លាប់មិនទាន់រៀបការ ហើយគ្រួសារមិនបានយកសព្វនោះមករៀបការច្បាស់ណាស់ព្រលឹងនៅមិនស្ងប់ទេ ។

គ្រួសារសពរបស់ក្មេងស្រីវ័យ១៨ឆ្នាំនោះ បាននិយាយថា នាងត្រូវបានគេបញ្ចុះជិត២ទសវត្សមកហើយ ដែលក្នុងនោះគ្មានរបស់មានតម្លៃអ្វីទេ។

ពួកគេបាននិយាយថា ធ្លាប់មានជនចម្លែកមកលេងផ្ទះរបស់ពួកគេ ដើម្បីសុំទិញសាកសពនាង ប៉ុន្តែពួគេបានបដិសេធ។ បើតាមជំនឿ អាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មោច

អ្នកដែលស្លាប់ដោយមិនទាន់បានរៀបការ នោះព្រលឹងគេមិនអាចទៅរស់នៅជាមួយដូនតាពួកគេបានឡើយ ហើយប្រសិនបើកូនស្រីដែលស្លាប់ទៅហើយមិនទាន់