ស៊ែរលើកទឹកចិត្តគ្រូពេទ្យយើងផង ! ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានករណីអ្នកជាសះស្បើយច្រើនខ្លាំងណាស់ សឹងតែលើសអ្នកឆ្លងថ្មីទៅទៀត រហូតដល់ទៅ

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្ន កឆ្ល ងកូ វី ដ១៩ ថ្មី

ចំនួន ៨៨៩នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះមាន ៦៨២ករណីគឺជាករណីសហគមន៍ក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ» ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៨៤៩នា ក់ជា សះ ស្បើ យ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នៅកម្ពុជាមានអ្ន កឆ្ល ងសរុប= ៦៥៥០០នាក់ អ្នកជា សះ ស្បើ យ= ៥៧០២៧ នាក់ (+៨៤៩) អ្នក ស្លា .ប់ = ១០៥២ នាក់ (+២៧) ។