បើមិនចាំបាច់កុំចេញពីផ្ទះអី ! ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានចំនួនអ្នក បា ត់ ប ង់ ជី វិ ត ច្រើនណាស់ ខណៈករណីឆ្លងថ្មីនៅតែក្បែរពាន់នាក់ដដែល រហូតដល់ទៅ

~

~

~

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្ល ងកូវីដ១៩ ថ្មី

~

~

~

ចំនួន ៨៩៦នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះមាន ៦៨៦ករណីគឺជាករណីសហគមន៍ក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ» ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៦៤៦នាក់ជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។

~

~

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប= ៥៥១៨៧នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ= ៤៧៣៨៦ នាក់ (+៦៤៦) , អ្នក ស្លា .ប់ = ៧៤៨ នាក់ (+២៨) ។

~

 

~

~

~