សូមប្រយ័ត្នៗ! ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានចំនួនអ្នក បា ត់ ប ង់ ជី វិ ត ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះ ដែលមានចំនួនរហូតដល់

 

~

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្ល ងកូវីដ១៩ ថ្មី

~

ចំនួន ៩៦៦នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះមាន ៧៧៤ករណីគឺជាករណីសហគមន៍ក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ» ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៦៥០នាក់ជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។

~

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប= ៥២៣៥០នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ= ៤៥៥០៨ នាក់ (+៦៥០) , អ្នក ស្លា .ប់ = ៦៦០ នាក់ (+៣២) ។

~