ស្រីស្អាតម្នាក់ បានបកស្បែកមុខបុរសគ្នានទំនួលខុសត្រូវ ដែលបានស៊ីចុកគេរួចហើយ ប្រើវិធីមួយនេះ ដើម្បីដោះដៃយករួចខ្លួនទៀត…

សម័យនេះសំបូរណាស់មនុស្សសាវា ស្រលាញ់គ្នាតែពេលដំបូង ពេលបានស្គាល់ប្រាណក៍ដោះដៃនេះគ្រាន់តែមនុស្សប្រុសមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក៍មានមនុស្សប្រុសខ្លះស្រលាញ់មួយស្មោះនឹងមួយ។ដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីនេះមានគណនីយហ្វេសប៊ុកប្អូនស្រីម្នាក់បាននិយាយរៀបរាប់ពីរឿងស្នេហារបស់ខ្លួនឯងថា “ញុំមលេងខ្មាស់គេហើយសុំទោសបងៗៗដែរញុំមផុសរូបខ្លួនឯងចឹងព្រោះខ្ញុំគិតអីមិនចេញទេគាត់ហែក

 

អាខោនខ្ញុំយកទៅលេងហើយ គាត់ឆាតរូបអាសអាភារអោយគេមើលចឹងខ្ញុំលេងខ្មាល់គេហើយគាត់ជាមនុស្សប្រុសដែររៀន ចេះដឹងម្នាកតែចារឹកគាត់វិញថោកគ្នានខ្លាំងណា់ មើលមុខទៅស្រីៗ គាត់អោយខ្ញុំយកកូនចេញ ៣ដង

ហើយលើកទី ១ខ្ញុំធ្វើតាមគាត់លើកទី២ ខ្ញុំធ្វើតាមគាត់លើកទី៣ ខ្ញុំថាមិនយកចេញទេតែគាត់និយាយថាមិនដឹងជាកូនជាមួយអាណាទេ ទុកធ្វើអី ទុកយកទៅពិនិត្យឈាមមិចក៏មិនទុកទៅ។

ចឹងពេលដែលខ្ញុំមិនទន់យកចេញ មិនព្រមប្រាប់មកខ្ញុំនឹងទុក កូននឹងអោយវាធំដែរ អោយវាបានឃើញពន្លឺងថែ្ងដូចយើងនោះអី បងប្អូនមើលមុខវាឲ្យហើយទៅ ជាពិសេសស្រីៗរូបភាពខ្ញុំទាំងអស់” ៕