ត្រៀមៗ ! សំរាប់ក្មេងៗ នឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ជំហានទី២

លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថា រហូតមកទេស ដើម្បីពិនិត្យជំហានទី២ នៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំង ថាតើត្រូវចាក់ទៅលើកូនការលើកឡើងរបស់លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត យក់ សម្បត្តិ ខណៈលោកស្រីអញ្ជើញទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន១លានដូស ដែលបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិន នៅឯព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត យក់ សម្បត្តិ បញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា៖ “ចំពោះផែនការ ដែលត្រូវចាក់ទៅលើកូនក្មេង យើងឃើញហើយថា ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាក់ គាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចាក់ជូនយើងចាក់ទៅលើចំណុចគោលដៅចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមដែលអាចចាក់ឱ្យកូនក្មេង យើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Sinovac”។

បើតាមលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត យក់ សម្បត្តិ បញ្ហានេះ គណៈកម្មការលទ្ធកម្មកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយគជំហានទី២ នៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ ថាតើត្រូវចាក់ទៅលើកូនក្មេង ចាប់ពីអាយុប៉ុន្មានទៅដល់ប៉ុន្មាន ហើយក៏ត្រូវគិតពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងផងដែរ នៅពេលចាក់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកម្រិតណា៕