ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គ្រូពេទ្យយើងផង! ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកជាសះស្បើយច្រើនលើសលប់ទៀតហើយ រហូតដល់ទៅ

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្ល ងកូវីដ១៩ ថ្មី

ចំនួន ៧៩៩នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះមាន ៧០២ករណីគឺជាករណីសហគមន៍ក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ» ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៩១០នាក់ជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប= ៤១៥៨១នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ= ៣៥៩៤០ នាក់ (+៩១០) , អ្នក ស្លា .ប់ = ៣៩៤ នាក់ ។