ស្លុតចិត្តតែម្តង….ជីវិតបែបណាក៏មានដែរ អុំស្រីម្នាក់នេះ រស់នៅម្នាក់ឯង មិនមានសាច់ញាតិកូនក្មួយ មានជំងឺរហូតធ្លាក់ខ្លួនពិការ(វីដេអូ)…

តាមការថតបង្ហោះជាមួយនឹងសាររៀបរាប់ យ៉ាងកំសត់របស់ បងម្នាក់បែបនេះថា ៖ មិនដឹងនិយាយថាម៉េច ខ្ញុំបានឃើញហើយ គឺស្លុតចិត្តតែម្តង….ជីវិតបែបណាក៏មានដែរអុំស្រី

ម្នាក់នេះ រស់នៅម្នាក់ឯង មិនមានសាច់ញាតិកូនក្មួយឡើយ មកដល់ពេលនេះ គាត់មានជំងឺមិនមានថវិការក្នុងការព្យាបាល រហូតធ្លាក់ខ្លួនពិការស្វិតដៃស្វិតជើងអស់ ហើយ

ទ្រាំរស់តែម្នាក់ឯងយ៉ាងត្រដាបត្រដួសជាទីបំផុតភូមិពន្លឺ ឃុំជំរះពេន ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ ។