ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើន ពិតជា-ស្លុត-ចិត្តក្រោយបវរកញ្ញាដ៏លេចធ្លោ ស្រាប់តែបាត់-បង់-ជីវិត ភ្លាមៗៗ ដោយសារ

ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើន ពិតជា ស្លុ ត ចិត្តជាខ្លាំង ក្រោយទទួលដំណឹងថា បវរកញ្ញាភេទទី៣អន្តរជាតិរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា (Miss Queen International) នាង May Thitsar Maung បានទទួល ម-រ-ណ ភាពភ្លាមៗ ដោយសារតែគ្រោះ-ថ្នា ក់-ចរាចរណ៍មួយ។

គួរបញ្ចក់ផងដែរ នាង May Thitsar Maung កើតនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩ នាងគឺជាម្ចាស់ជ័យលាភីឯកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាភេទទី៣ របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីកំឡុងឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅ និងជាបេក្ខភាពមួយរូបដ៏មានភាពលេចធ្លោផងដែរ៕

សូមមើលរូបភាពសម្រស់របស់នាងខាងក្រោម ៖