បន្ទាប់ពីតស៊ូជាមួយជំងឺមហារីកអស់រយៈ២ឆ្នាំ Youtuber ស្រីដ៏ល្បីកូរ៉េរូបនេះ ក៏ស្រាប់តែកើតរឿងដ៏រន្ធត់ចិត្តមួយដោយនាងបាន…

កូរ៉េខាងត្បូង ៖ នារសៀលថ្ងៃទី ៣០ ឧសភា Sports DongA, Star Star, Hankook Ilboនិងសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាYoutuber Sae Byuk (មានឈ្មោះពិតថា Lee Jung Joo) បានទទួលមរណភាពពី ជំ- ងឺ- ម- ហា- រី- ក -កូ- ន- ក ណ្តុ រ ក្នុងវ័យ ៣០ ឆ្នាំ។ដោយឡែក ឈ្មោះពិតរបស់ Sae Byuk គឺ LeeJung Joo

កើតក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២។ ជាក់ស្ដែងផងដែរនោះនាងគឺជាតារាសង្គម ដ៏ល្បីល្បាញនិងជាអ្នកបង្កើតមាតិកានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលជារឿយៗត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យចូលរួមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទាក់ទងនឹងការថែរក្សារសម្រស់។ត្រលប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ ២០១៩ រូបនាងបានបង្ហាញថា កំពុងតែមាន ជំ ងឺ ម ហា រី ក កូ ន ក ណ្តុ រ ដោយបានបង្ហោះវីដេអូ និងរូបថតរបស់នាងដែលបាន កោ រ សក់

ដើម្បីទទួលការព្យា បា ល ជំ ងឺ កា ច សា ហា វ មួយនេះនៅឆ្នាំ ២០១៩ រូបនាងបានបង្ហាញថា កំពុងតែមាន ជំ ងឺ ម ហា រី ក កូ ន ក ណ្តុ រ ដោយបានបង្ហោះវីដេអូ និងរូបថតរបស់នាងដែលបាន កោ រ សក់ ដើម្បីទទួលការព្យា បា ល ជំ ងឺ កា ច សា ហា វ មួយនេះដោយឡែកទៀតសោតជាមួយសម្រស់នៅតែស្រស់ស្រាយ របស់ Sae Byuk មុនពេលនាង-

ស្លា -ប់ ធ្វើឱ្យមហាជន មានការខូចចិត្ត និងសោ កស្តា យជាខ្លាំងនៃការចា- ក ចេ ញ ដោយស្ងប់ស្ងាត់របស់នាង៕