តារាប្រុសស្រី ៦ដួង ដែលបាន បា ត់ ប ង់ ជីវិ តទាំងវ័ យក្មេង ហើយទាំងនេះគឺជាមូ លហេតុ

ប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តសិល្បៈ ប្រាកដជាមានការ សោ ក ស្ដា យ ជាពន់ពេក នៅពេលដែលអាយដលរបស់ខ្លួន បានទទួល មរ ណ ភាព ទាំងវ័យក្មេង ដែលជារឿងពិបាកយកបានមែនទែន។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាតារាដែលបានទទួល មរ ណ ភាព កាលពីពេលកន្លងទៅ ហើយមហាជននៅតែនឹករឭកម្តងម្កាលនោះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. តារាចម្រៀងលោក វណ្ណ មករា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានទទួល ម រណ ភាពកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅ ដោយសា រគ្រោះថ្នា ក់ច រាច ណ៍ក្រ ឡា ប់រថយ ន្តនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ ៤ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២.តារាចម្រៀង និង សម្ដែង រាជ បុរី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តារាសម្ដែងរូបនេះ បានទទួល មរ ណ ភាពនៅក្នុងគ្រោះ ថ្នាក់ ចរាច ណ៍ បន្ទាប់ពីរូបលោកត្រលប់មកពីការដើរកម្សាន្តនៅប្រទេសថៃ ជាមួយមិត្តភក្ដិ កាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣.តារាចម្រៀង សាន ស្រីឡៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អតីតបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី ២ រូបនេះ បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយសារការបា ញ់សម្លា ប់របស់ស្វាមីនាងផ្ទាល់តែម្ដង បន្ទាប់មកស្វា មីរបស់នាងក៏បាន បា .ញ់ ស ម្លា .ប់ខ្លូនឯងតាមក្រោយ ដោយបន្ស ល់ទុកនូវកូនប្រុសកំព្រា​ ២ នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. តារាចម្រៀង តាក់ ចន្នី

 

ជាតារាចម្រៀងរ៉ុកឃែនរ៉ូលខ្មែរ ហើយក៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ ។ ជាអកុសលកំពុងតែមានឈ្មោះល្បី ស្រាប់តែតារាស្រីរូបនេះបានជួប គ្រោះ ថ្នាក់ ចរា ច ណ៍បណ្ដា លឱ្យនាងបា .ត់ ប ង់ ជីវិតតែម្ដង នៅយប់ថ្ងៃទី ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្នុងខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. តារាចម្រៀង ខេមរៈ ស្រីពៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាតារាចម្រៀងស្រីដែលទទួលបានការគាំទ្រនិងល្បីល្បាញខ្លាំង ហើយក៏ត្រូវជាប្អូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់តារាចម្រៀងជួរមុខលោក ខេមរៈ សិរីមន្ដ ផងដែរ ក្រោយពីមាន ជំ ងឺ ក្រលៀន និង សួ តរួចមក ម្ចាស់បទ «ក្រមុំស្រុកស្រែ» រូបនេះបានទៅព្យាបា ល ជំ ងឺ នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា តែដោយសារ ជំ ងឺ ធ្ង ន់ ធ្ងរ នាងក៏បានទទួល ម រ ណ ភាពទាំងវ័ យក្មេ ង នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. តារាចម្រៀង ហ៊ាង វេងហេង

តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះ បានធ្វើឱ្យទស្សនិកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនូវដំណឹង មរ ណ ភាពរបស់លោក កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១២ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ដោយសា រគ្រោះ.ថ្នា ក់ច រារ ណ៍មួយនៅចំណុចស្តុបទួលទំពូង ក្បែរហាងទន្លេបាសាក់ ផ្លូវម៉ៅសេទុង ក្នុង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ៕

*សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការសរសេរអក្សដោយប្រើសញ្ញាដកៗដោយធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកអានពិបាកក្នុងការអាន​ ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនរបស់ហ្វេសបុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងសរសេរពាក្យមួយចំនួនដែលសាហាវៗឡើយ ដូចច្នេះហើយទើបពួកយើងប្រើសញ្ញាដក​ ឬដកឃ្លារ​ ឬសញ្ញាចុចដើម្បីជៀសផុតពីការចាប់របស់ក្រុមហ៊ុន សូមអរគុណចំពោះការចូលអាន ៕