នារីស្រស់ម្នាក់ ហ៊ានធ្វើរឿងមួយដែលពិបាកបំផុតក្នុងជីវិតរបស់នាង ដើម្បីតែជួយម្តាយ តែចុងក្រោយបែរជាត្រូវ..

នៅពេលមានរឿងអ្វីមួយ កើតឡើងចំពោះគ្រួសារ និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់យើង នោះ យើ ង នឹ ង លះ ប ង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីជួយសង្គ្រោះ ដោយ ពុំគិតពីខ្លួនឯង ។

តួយ៉ាងដូចជា នាងក្រមុំម្នាក់នេះអីចឹង នាងស៊ូប្តូរជីវិតរបស់នាង ដើម្បីសង្ឃឹមទទួលបានលុយគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីជួយ ស-ង្គ្រោះម្តា-យ ដែលកំពុងមានជំងឺ-ម-ហា-រី-កស្បែកធ្ងន់ធ្ងរ ។

Cao Mengyuan អាយុ ១៩ ឆ្នាំ បានផុសប្រកាសលក់ខ្លួននាងនៅលើ WeChat។ នៅលើនោះ នាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា ម្តាយរបស់នាងអាយុ ៤៥ ឆ្នាំត្រូវបានវិនិច្ឆ័យកើតជំ ងឺម-ហារី-ក ស្បែកនិងថាពួកគេត្រូវបាន ការលុ យជា ចាំបា .ច់ សម្រាប់ថ្លៃព្យាបាល។Cao បាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានប៉ងប្រាថាថា មានមនុស្សចិត្តសប្បុរសធម៌អាចទិញខ្ញុំ ដូច្នេះ ម្តាយរបស់ខ្ញុំនឹងអាចទទួ លការវះកាត់។

ខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗឲ្យតែអ្នកទិញស្នើសុំខ្ញុំឲ្យធ្វើ។ ខ្ញុំនឹងមិនក្បត់ ពាក្យសម្តីទេ។ អ្វីៗដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិត។ ខ្ញុំនឹងលក់ខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកដេញថ្លៃខ្ពស់បំផុត» ។

មិនអាចលៃលកប្រាក់កាក់គ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ការព្យាបាលខ្លួនឯងបានឡើយ។រឿងរ៉ាវរបស់ Cao ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ Huang Qiliang ស្ថាបនិកនៃអង្គការសប្បុរសធម៌ Gong Yi Pai Ke ដែលបានជួយសម្រាប់ Caoនិងម្តាយ ព្រោះតែថៅកែចិត្តធម៌ម្នាក់បានឃើញរឿងរ៉ាវផុសនៅលើបណ្តាញសង្គមរបស់ Cao បានយល់ព្រមធានាចេញថ្លៃថ្នាំពេទ្យដល់ម្តាយរបស់នាង។ ដោយសារពេលនេះ បញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយ ហេតុនេះ Cao ពុំបានលក់ខ្លួនឲ្យនរណាម្នាក់នោះទេ៕