ស្រែកយំទ្រោមខ្លួន! យកទុរេនមកលក់គ្រាន់បង់ថ្លៃ ផ្ទះ-ភ្លើង បែជាគេធ្វើបាបកុម្ម៉ង់ទុរេនខ្ទង់លាន…..

ស្រែកយំទ្រោមខ្លួន! យកទុរេនមកលក់គ្រាន់បង់ថ្លៃ ផ្ទះ-ភ្លើង បែជាគេធ្វើបាបកុម្ម៉ង់ទុរេនខ្ទង់លានហើយតេមិនលើក(មានវីដេអូ)

ថ្មីៗនេះមានរឿងជាច្រើនដែលយើងស្មានមិនដល់ តែវាកើតឡើង សម័យកូវីដ មានអ្នកអត់មានអ្នកខ្វះ អ្នក ខ្លះបែក គំ និត បោ កប្រា ស់ អ្នកខ្លះ រកស៊ី មិន ស្មោះត្រង់ ប៉ុន្តែ ប ងស្រី ម្នាក់ នេះ ត្រូវ ភ្ញៀវបោ ក ស្ទើ រវ ង្វេ ងស្មារតី ដោយ សា រគាត់ មាន ជី វភា ពមិ នធូរធា ខំទិ ញទុ រេនគេ មកលក់ គ្រាន់បា ន បង់ ថ្លៃទឹក ភ្លើង និងផ្ទះ ប៉ុន្តែ មាន ជន ឆ បោក លេងសើ ច ជាមួយ ទឹក ចិត្ត អ្នក លក់Callកុម្ម ង់ ទុរេន ១២គីឡូក្រាម សា ច់ សុទ្ធ ពេល ដែ លគា ត់ ប កខ្ចប់អោយស្អាតហើយ បែជា Call មិនលើក ។

រឿងហេតុនេះ បណ្ដា លអោយ មានការភ្ញា ក់ផ្អើល ដោយសារម្ចាស់ ទុរេន Live យំ ស្រែ កលែ ងខ្មា ស់ អ្នកណា ដោយសា រតែខា តច្រើនពេក ព្រមទាំងមិនអស់ ចិត្តដែលមានអ្នកធ្វើ បា បខ្លួ ន ម្ដងជាពីរដង សូមមើលវីដេអូពេញ៖