កីឡាករប្រដាល់រូបសង្ហា Antoine ប្រកាសថាខ្លួនជាចៅប្រុសរបស់លោកសេនាប្រមុខ លន់ នល់

ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គម ! កីឡាករប្រដាល់រូបស្រស់សង្ហា Antoine ប្រកាសថាខ្លួនជាចៅប្រុសរបស់លោកសេនាប្រមុខ លន់ នល់ ។

មហាជនដែលនិយមកីឡាប្រដាល់ច្បាស់ជាស្គាល់ហើយនូវកីឡាករប្រដាល់រូបសង្ហា Antoine Pinto ជាកីឡាករប្រដាល់នៅប្រទេសថៃ តែមានដើមកំណើត និងមានជីតានៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយនៅក្នុងសំណេរ លោក បញ្ជាក់ថា លោកមិនស្គាល់តារបស់គាត់ទេ ដោយសារ តែកើតមិនទាន់ ប៉ុន្តែ លោកជាចៅប្រុសបង្កើតរបស់សេនាប្រមុខ លន់ នន់ ដោយមានម្ដាយ ជាជនជាតិ បារាំង សូមមើលសំណេររបស់លោក ដូចតទៅ ៖