ជីវិត&សង្គមសឹងតែមិននឹកស្មានសោះ…!អ្នកស្រីទ្រីដាណា បាននិយាយទាំងអួលដេីមករថា អ្នកស្រីនឹងប្តីអ្នកស្រីនឹងលែងលះគ្នាឆាប់ៗនេះនៅរងចាំតែ….! (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផងដែរបងប្អូនតែងតែសរសេីរនឹងលេីកទឹកចិត្តអ្នកស្រីនឹងពោរពេញដោយសេចក្តីស្រលាញ់នៅគ្រប់ទង្វេីសប្បុរសធ៏មរបស់អ្នកស្រីដែលអញនកស្រីតែងតែធ្វេីនៅរឿងល្អៗជាច្រេីនដែលកន្លែងណាមានទុក្ខតែងតែមាន អ្នកស្រី ទ្រីដាណា ជានិច្ច។នៅក្នុងនោះជាពិសេសបងប្អូនដែលមានទុក្ខលំបាកមួយជំនាតាមជនបទប្រាកដជាបានជួបអ្នកស្រីច្រេីនជាងអ្នកដែលនៅភ្នំ

ពេញដោយសារតែ អ្នកស្រី ទ្រីដាណា តែងតែមានការបារម្មណ៏ទៅលេីបងប្អូនដែលមានទុក្ខលំបាកនៅតាមជនបទនឹងភាពខ្វះខាតដែលត្រូវប្រេីប្រាស់នឹងចិញ្ចឹមជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំពេីល្អរបស់អ្នកស្រីតែងតែមានទេវតាតាមជួយតាមថែរក្សានឹងមានតែមហាមិត្តនឹងអ្នកដែលរាប់អាននឹងស្រលាញ់អ្នកស្រីតែអ្វីដែរប្លែកតេីហេតុអ្វីនៅក្នុងមួយរយះកន្លងមកនេះ

តាមរយះការឡាយរបស់អ្នកស្រីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមបានអោយដឹងថា៖