តោះមើលរបស់ក្លែបថ្មី!!! ថ្លែនបំពង ស្រួយស្រឹប…(មានវីដេអូ)

រូបមន្តសាច់ថ្លែនពិតៗ ទុកក្រែង ល ដាច់លុយទិញម្ហូបនៅផ្សារ។

វិធីធ្វើ៖

អំបិលបន្តិច

ខ្ទឹមបន្តិច

ម្ទេសមួយក្តាប់

រោយស្ករ

ដាក់ខ្នរ

ហើយបើបានខ្លាញ់ជ្រូកយកមកបំពងវិញ ឆ្ងាញ់មិនធម្មតា សំខាន់ថ្លែននឹងគេស្ទូច៕

សូមទស្សនាវីដេអូ ដូចខាងក្រោម

https://youtu.be/bX1DNPKwEm4

ដកស្រង់ពី៖ freedomnewskh