ថាមែនមែន!!!ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ចេញលិខិតអញ្ជើញម្ចាស់ផេក Hokima និងអ្នកសម្ដែងរឿង ទុំទាវ ក្នុងផេក Hokima

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិន័យ និង លើកសរសើរ បានចេញ លិខិតអញ្ជើញ ម្ចាស់ Page Hokima និងអ្នកសំដែងរឿងទុំទាវ ក្នុង Page Hokima   ចូលមកកាន់ទីស្តីការក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ  បន្ទប់លេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរនៅថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២១  វេលាម៉ោង ៩:០០  នាទីព្រឹក ៕ ដោយ៖ ឈឹម សុភទ្ទ

ព័ត៌មានលំអិតសូមអានលិខិតអញ្ញើញដូចខាងក្រោម៖