ហេតុអ្វីបានជាប្តីប្រពន្ធនេះចេះរកនឹកថតរូបបែបនេះ? គាត់ក៏ឆ្លើយសំនួរមួយម៉ាត់ដ៏មានន័យ

រឿងមួយនៅប្រទេសកូរ៉េ! ពេលដែលប្តីប្រពន្ធមួយគូ ក្រឡាប់ឡាន ក្រោយពីពួកគាត់បានលូនចេញពីឡានដោយសុវត្ថិភាព ពួកគាត់ក៏បបួលគ្នាថតរូបភាពអោយកាន់តែល្អ។ប្រសិនបើផ្លាស់ប្តូរទៅជាអ្នកដទៃ​ វាអាចជារឿងគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើល​ គួរអោយខ្លាច, មិនយល់ស្រប?

បន្ទាប់ពីរូបភាពនេះបានត្រូវបានល្បី គេចែកចាយពេញប្រទេសកូរ៉េ មនុស្សម្នាសួរថា៖ ហេតុអ្វីបានជាប្តីប្រពន្ធនេះចេះរកនឹកថតរូបបែបនេះ?

ប្តីនោះឆ្លើយថា ៖​ «បញ្ហាទាំងអស់នឹងត្រូវដោះស្រាយហើយមិនចាំបាច់ត្អូញត្អែអំពីរឿងនេះទេ ព្រោះវាបានកើតឡើងហើយយើងមិនគួរអនុញ្ញាតឱ្យអារម្មណ៍អាក្រក់ បំផ្លាញជីវិតរបស់យើងទេ»។

ប្រភព៖ លីម ហាក់ឡេង – Lim Hakleng