អ្នកជិតខាងយើងមួយ នឹងធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងកូវីដលើមនុស្សនៅសប្ដាហ៍នេះដោយមានអ្នកចូលរួមរហូតដល់ទៅ!!!

ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាការធ្វើតេស្តលើមនុស្សនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន២០នាក់នៅសប្តាហ៍នេះ។

បង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC វ៉ាក់​សាំង​នេះ​បាន​ឆ្លង​កាត់​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​លើ​សត្វ​រួច​ទៅ​ហើយ ហើយ​ត្រូវ​បាន​វាយ​តម្លៃ​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ​វៀតណាម​និងបរទេស។ សកល​វិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ​យោធា​វៀតណាម​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​សាក​ល្បង​វ៉ាក់សាំង​លើ​មនុស្ស​ដែល​មាន​សុខភាព​ល្អ​ចំនួន​២០នាក់នៅថ្ងៃទី១០ខែធ្នូខាងមុខនេះ។

ពួកគេមួយចំនួននឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃដំបូងខណៈការធ្វើតេស្តលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលនៅសល់នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល២៤ទៅ៤៨ម៉ោងបន្ទាប់។​​បី​ខែ​បន្ទាប់​ពី​ការ​សាក​ល្បង​នេះ​ចប់ សកល​វិទ្យាល័យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា​នឹង​អនុវត្ត​ការ​សាក​ល្បង​លើ​មនុស្ស​មួយ​ដំណាក់​កាល​ទៀត​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​ប្រហែល​៤០០នាក់។

ក្រៅពី Nanogen ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​៣​ផ្សេង​ទៀត​កំពុង​បង្កើត​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូវីដ១៩​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម។ ក្នុងចំណោម​នោះ មាន​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​ពីរ​ដែល​កំពុង​ធ្វើ​ការ​សាកល្បង​លើសត្វ​និង​កំពុង​ធ្វើ​ការ​វាយ​តម្លៃ​ចាំបា​ច់៕

ដកស្រង់ពី៖ rorneat