ផ្លែឈេីទាំង 7 ដែលគួរបរិភោពដេីម្បីសម្រកគីឡូ និងទ្រទ្រង់រាងកាយប្រចាំថ្ងៃ…….!!!!

នៅពេលនិយាយអំពីការសម្រកទម្ងន់បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនគឺការលះបង់ជាតិផ្អែមដែលមើលទៅហាក់ដូចជាប្លែក។ បញ្ហាប្រឈប់ដែលធ្វេីអោយឡេីងគីឡូនោះ គឹការបរិភោពច្រេីន ការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ និងកង្វាស់លំហាត់ប្រាណ...។ល។ ឥឡូវនេះមកស្គាល់ផ្លែឈេីទាំង ៧ ដែលមានវីតាមីន និងជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយ ហេីយវាជួយអោយយេីងសម្រកគីឡូផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះជាផ្លែឈេីទាំង ៧ ដែលអ្នកគួរដឹង និងបរិភោគនៅពេលល្ងាច៖

១.ផ្លែប៉ោម

២.ផ្លែត្រពាំងបាយជូ

៣.ផ្លែក្រូច

៤.ផ្លែស្វាយ

៥.ផ្លែបឺ

៦.ផ្លែចេក

៧.ផ្លែម្នាស់