សូមស្វាគមន៍ Le Mans Prototype 1 (LMP1) ជារថយន្ត HyperCar-LMP1 ដំបូងបង្អស់ដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជា…..

ពិតជាអស្ចារ្យមែនដែលកម្ពុជាមាន វត្តមានរថយន្តទំនេីបបែបនេះ

LMP1 គឺជាក្រខ័ណ្ឌប្រណាំងរថយន្ត កំពុងល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោក ដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្តល្បីៗធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នា។

 

Porsche LMP1មួយប្រភេទនេះ មិនមែនជារថយន្តដែលអាចបើកបរស្របច្បាប់លើដងផ្លូវសាធារណៈឡើយ ព្រោះវាគ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ ដោយវាបង្ហាញវត្តមានតែនៅលើទីលានប្រកួត ឬការតាំងបង្ហាញប៉ុណ្ណោះ។