មិនគួរអោយជឿ!!!​ ដោយសារតែស​ត្វឆ្មា ធ្វើអោយប្រទេសអេស៊ីបចាញ់សង្រ្គាម​…(មា​ នវីដេអូ)

ប្រជាជន​អេហ្ស៊ី ប​បុរា​ ណ ក៏​ដូចជា​សម័យ​ទំនើប​គោរព​បូ.ជា​អា ទិ ទេ ព​ជា​ស ត្វ​ផ្សេងៗ​ជាច្រើន។ ក្នុង​នោះ​ស ត្វ​ឆ្មា ជា​ស ត្វ​មួយ​ដែល​ប្រជាជន​ដើម​ចាត់​ទុក​ជា​អា ទិ ទេ ព​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​ជំ នឿ​របស់​ពួកគេ។​​ ប្រជាជន​ប្រទេស​ចំណាស់​នេះ ស្រឡាញ់ស ត្វឆ្មាជាងអ្វីទាំងអស់ ហើយ​តែងតែ​មើលថែ​សុវត្ថិភាព​ស ត្វឆ្មា​ខ្ពស់បំផុត។ ប្រសិន​មានភ្លើ ងឆា បឆេ ះ​ផ្ទះ​ប្រជាជន​អេហ្ស៊ី​ ប​នឹង​ជួ យ​ស ង្គ្រោះ​សត្វ​ឆ្មា​ជាមុន ទើប​ត្រឡប់​ទៅ​រក​របស់របរផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។ បើឆ្មា​ចិញ្ចឹម​ត្រូវ​ងា.ប់​គ្រួសារ​ទាំងមូល​នឹង​កោរ​រោម​ចិញ្ចើម​កា ន់ទុ ក ហើយចេះតែបន្តកាន់ទុក្ខរហូត​ទាល់តែ​រោម​ចិញ្ចើម​ដុះ​វិញ។

ពេល​ខ្លះ​ស ត្វ​ឆ្មា​ត្រូវ​បានគេកប់រួមជាមួយម្ចាស់របស់វា ដើម្បីបង្ហាញថា ពួកគេ​ស្រឡាញ់​សត្វ​ចិញ្ចឹម​នេះ​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា។ មិនត្រឹម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ អេហ្ស៊ី ប​សម័យ​បុរា ណ មានច្បាប់តឹ ងរ៉ឹ ងណាស់ដើម្បីការពារស ត្វឆ្មា។ ប្រសិន​បើ​នរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យឆ្មាបា​ ត់ប ង់ជីវិ ត ទោះបីជាចៃដន្យក៏ដោយ ការ​ពិ ន័ យ​របស់​រដ្ឋ​គឺ​ត្រូវស្ល ា.ប់។ ក្រៅពីនោះ ការធ្វើជំនួ​ ញនាំចេ ញស ត្វឆ្មា​ទៅ​ប្រទេស​ដទៃក៏​ត្រូវ​ពិ ន័ យធ្ង ន់ ធ្ង រផងដែរ។ ហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនអេហ្ស៊ី បពីបុរា ណស្រឡាញ់ស ត្វឆ្មាយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះ? ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ចម្លើយ​ធំៗទាំង ៣៖

១. ប្រជាជន​អេហ្ស៊ី ប​ចាត់ទុក​ឆ្មា​ជា​អ្នក​ការ ពារម្នាក់ / ស ត្វឆ្មាត្រូវបានអ្នកស្រុក​អេហ្ស៊ី បបុរា ណផ្ដើមចិញ្ចឹមប្រហែលជាមួយម៉ឺ នឆ្នាំកន្លងមកហើយ។ កាល​ជំនាន់ដើម សង្គម​អេហ្ស៊ី ប​បុរា ណ​ពឹងផ្អែក​លើកសិកម្មជាចម្បង ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​រមែង​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​ជា​ច្រើន​ក្នុងការរក្សាកសិផល​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​ស ត្វល្អិតដូចជា កណ្ដុរ និង​ព ស់​ជាដើម។ ខណៈ​នោះ​ស ត្វ​ឆ្មា​ដើរ​តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាសន្តិសុខស្បៀ ងរបស់ពលដ្ឋ។ មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ជាច្រើន​ចាប់ផ្ដើម​ទុកអាហារសម្រាប់ស ត្វឆ្មា ដើម្បី​ល្បួ ង​ពួកវា​មក​លេង​ផ្ទះ​ឲ្យ​បាន​ទៀងទាត់។ បន្ទាប់មក​ប្រជាជន​អេហ្ស៊ី បស្ទើរ​តែទាំងអស់មានស ត្វឆ្មា​ចិញ្ចឹមដើម្បី​ជួយ​ការពារ​ស ត្វកកេរ​និង​ការ​គំ រា ម កំ ហែ ង​ផ្សេងៗទៀត។ រីឯស ត្វឆ្មាវិញ វាក៏ចូលចិត្តរស់នៅជាមួយមនុស្ស ពីព្រោះពួកវាមានបានស៊ីអាហារសល់ដោយមិនចាំ​បាច់នឿយហត់  និង​បាន​ការពារ​ខ្លួន​ពី​ការ​គំ រា មកំ ហែ ង​ពី​ស ត្វ​មំសាសី​ផងដែរ។

២. ជំ.នឿ​ទេវ ក ថា​ពី​ស ត្វឆ្មា / ស ត្វឆ្មាត្រូវបានប្រជាជនដើមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនោះសា ស នាសម័ យអេហ្ស៊ី បបុរា ណ។ ជាក់ស្ដែង​ទេពធីតា Mafdet ស្រដៀងនឹងកូនខ្លារខិនតូច គឺជាអា ទិ ទេ ព​ដំបូង​បង្អស់​របស់​អេហ្ស៊ី ប​ដែល​តំណាង​ឲ្យ​ភាព​យុត្តិធម៌ និង​ត្រូវ​បាន​គោ រពបូ ជា​ដោយសារ​ព្រ ះ​នាង​អាច​ការពារ​ពពួក​ស​ ត្វព ស់។ ទោះយ៉ាងណាទេពធីតា Bastet ជាអ ទិ ទេ ពល្បីល្បា ញ​បំផុត​ក្នុង​ចំណោម​ទេព ធី តា​ឆ្មា​ទាំងអស់។ ទេ ព ធី តា Bastet មានរូ ប រា ង​ជាមនុស្សស្រីពាក់​កណ្តាល​និង​ឆ្មារ​ពាក់កណ្ដាល ដែល​ជា​អ្នក​ថែរក្សា​ផ្ទះ និងការពារពីអំពើអា ក្រ ក់ ព្រមទាំងជំ.ងឺ។ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​គោ រព​បូ ជា​ព្រ ះនាង ព្រោះ​ទេ​ ពធី តា​នេះ មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយភាព​ជាស្ត្រី និងការមានកូនផងដែរ។ ប្រជាជន​អេហ្ស៊ី ប​ជា​ច្រើន​ជឿជាក់​ថា ប្រសិនបើឆ្មាបង្ហាញខ្លួននៅក្នុង​ក្តី​សុបិន​របស់ពួកគេ នោះ​សំណាង​ល្អ​នឹង​មកដល់។ ទេពធីតា Bastet មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ី បតែងតែប្រា រព្ធពិ ធីដ៏ធំបំ ផុ តមួយដើម្បីគោ រពផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ ទិ ទេ ព​រូបនេះ។ ទោះបីជាមានរូបចម្លាក់ទេពធីតា Mafdet និងអ ទិ ទេ ព Sekhmet ក៏ដោយក៏ទេពធីតា Bastet ជា​អា ទិ ទេ ព​តែ​មួយ​គត់​ដែល​តំណាង​ឲ្យ​ស ត្វ​ឆ្មា​របស់ប្រទេស។

៣. ប្រជាជន​អេហ្ស៊ី ប​បុរា ណ​និង​ការ​លះប ង់​ចំពោះ​ស ត្វឆ្មា / នៅ​ឆ្នាំ ៥២៥ មុន​គ្រិ ស្តសករា ជ ស្ដេ ច Cambyses II មក​ពី​ប្រទេស​ពែរ្ស បាន​ច្បាំ ង​ឈ្នះ​អេហ្ស៊ី ប​ក្នុង​ស ង្គ្រា ម​ដោយសារ​ស ត្វ​ឆ្មា។ ព្រះម ហា ក្សត្រ​រូបនេះ ដឹង​ថា ​ប្រជាជន​អេហ្ស៊ី ប​ស្រឡាញ់​ឆ្មា ដូច្នេះ​ទ្រ ង់​បាន​ប ញ្ជារ​ឲ្យ​គេ​ប្រមូល​វា​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ហើយ​ថែម​ទាំងគូររូបស ត្វឆ្មានៅ​លើខែល​ប្រ យុ ទ្ធទៀតផង។ នៅពេលស្ដេ ច Cambyses II ដើរក្បួនឆ្ពោះទៅទីក្រុង Pelusium ប្រទេស​អេហ្ស៊ី ប មាន​ស ត្វឆ្មា​ជា​ច្រើន​ដើរ​ពី​មុខក្បួន រីឯស ត្វដែលនៅសល់ត្រូវបានដាក់នៅ​ក្នុងដៃ​របស់​ទាហានពែរ្ស។ ពេល​នោះ​ប្រជាជន​អេហ្ស៊ី ប​មានការ​ស្ទាក់ស្ទើរ​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ក្នុង​ស មរភូ មិ​ដោយសារ​តែ​ខ្លា ច​ធ្វើ​បា ប​ស ត្វ​ឆ្មា ទើបពួកគេសុខចិត្តចុះចា ញ់​ដោយ​បណ្ដោយ​ឲ្យ​ចក្រភព​ពែរ្សវា យលុ ក៕ សូមទ ស្ស នាវីដេអូខាងក្រោម៖

https://youtu.be/HtbpDgCjTAo