បានប្រទះឃើញមហាបក្សីស្លាបដែលបានសង្គ្រោះនាងសីតាពីក្រុងរាពណ៍ ប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់បក្សីនេះមិនមែនធំតែមាឌទេពិតជាអស្ចារ្យ!!!!!

សាសនាឥណ្ឌាប្រកាន់សាសនា២ដែលស្រដៀងទៅនឹងសាសបារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគឺសាសនាព្រះពុទ្ធនិងសាសនាព្រាហ៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅមានសាសនាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមិនមែនត្រឺមតែ២ប៉ុន្នោះទេហើយក៏បានចងក្រងរៀងរ៉ាវដ៏ច្រើនទៀតដែល៕ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសូមបកស្រាយពីប្រវត្តិសត្វប្សីដ៏ធំមួយ សូមចូលរួមទស្សនាដូចខាងក្រោម

នេះគឺជារូបភាព ដែលប្រជាជនឥណ្ឌាបានប្រទះឃើញសត្វបក្សីដ៏ធំមួយ នៅក្នុងតំបន់ព្រៃហេមពាន្ត...។

សត្វបក្សីដ៏ធំនេះ មានឈ្មោះថា នៅក្នុងទេវកថាព្រហ្មញ្ញសាសនាថា ជតាយុ ឬជាសំនៀងភាសាអង់គ្លេសថា JATAYU ឬក៏ជាសំនៀងឥណ្ឌាថា JADAYU ជាបក្សីដែលមានមាឌធំណាស់ ធំជាមនុស្សទៅទៀត ឬលើសពីហ្នឹងក៏ថាបាន ទីស្នាក់អាស្រ័យវា ស្ថិតនៅភ្នំហេមពាន្ត ប្រទេសឥណ្ឌា(ភ្នំហេមពាន្តនេះ

បើតាមខ្ញុំដឹងមកជាព្រំដែនរវាងប្រទេសឥណ្ឌា និងនេប៉ាល់ ដោយចាប់ពីទិសខាងកើត ទៅខាងពាយ័ព្យ នៅក្នុងចន្លោះនៃក្បាលទន្លេព្រហ្មបុត្រ និងទន្លេឥណ្ឌុស ឬសុិន្ទុ)...។ សត្វនេះ មាននិយាយនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ ដែលជាទេវកថារបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនា ។

នៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍បានពិពណ៌នាថា បក្សីជតាយុនេះមានរូបឆោមល្អណាស់ ហើយជាសត្វដែលបានប្រយុទ្ធនិងក្រុងរាពណ៍ ដើម្បីដណ្ដើមនាងសីតាមកវិញ នៅពេលដែលក្រុងរាពណ៌ចាប់នាងសីតាទៅកោះលង្ការ...។ ក្នុងពេលដែលប្រយុទ្ធតតាំងនោះ ក្រុងរាពណ៍បានដោះព្រះទម្រង់នាងសីតាគប់បាក់ស្លាបជតាយុ រួចក៏យកដាវប្រហារឲ្យដាច់ស្លាបតែម្ដងក្នុងគ្រាហ៍នោះទៅ...។

នៅក្នុងទេវកថា បានពិពណ៌នាទៀតថា បក្សីជតាយុ នេះខំទប់ដង្ហើមដើម្បីឲ្យចាំជួបព្រះរាម ពីដំណឹងក្រុងរាពណ៍ចាប់នាងសីតា...(ក្នុងគ្រាហ៍នោះ ព្រះរាមបានជួយសង្គ្រោះស្លាបជតាយុនេះដែរ តែជតាយុមិនព្រមដោយលើកហេតុផលថា បើតឲ្យមានស្លាកស្នាមសូម្បីតែបន្តិចនោះ ខ្ញុំសុខចិត្ដស្លាប់ចាប់ជាតិជាថ្មី បីដូចស្រីក្រមុំព្រហ្មចារីយ៍...និយាយរួចក្ស័យបទៅ)។

#Prim_Sowathadara

#សូមបញ្ចេញមតិ​

#សូមចែករំលែក​

#សូមអរគុណ