វេជ្ជបណ្ឌិត គូច ម៉េងលី “ខ្ញុំអត់ដែលជួបពេទ្យណាអាក្រក់សែនអាក្រក់ដូចពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងទេ”

«ខ្ញុំអត់ដែលជួបពេទ្យណាអាក្រក់សែនអាក្រក់ដូចពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងទេ។ គាត់គ្មានវិជ្ជាជីវៈ គ្មានភាពទន់ភ្លន់ គ្មានមេត្តាធម៌។ នេះខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេ ខ្ញុំនិយាយបើខ្ញុំបានជួប ១០ មានអាក្រក់៩។ បើមានអាកប្បកិរិយាមារយាទអំនួត អឿ ឈ្លើយ ម៉ាបាវ តើកូន្មែរយើងអភ័ព្វយ៉ាងម៉េចទៅ។ ពេលគេទៅព្យាលបាលម្តងសឹងតែលុតជង្គង់អង្វរគាត់។ ពេទ្យដែលគ្មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌ទាំងនោះហើយដែលជាអ្នកសម្លាប់មនុស្ស។»