អ្នកវិទ្យាស្រាស្តម្នាក់រកឃើញក្រុមទេពអប្សរតូចៗ ដូចក្នុងរឿង តែឪឡូវបង្ហាញជា…(មានវីដេអូ)

KHB/បរទេស៖ សាស្រ្តាចារ្យចនហីត ថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ច ម្លែកមួយដើម្បីនិយាយយ៉ាងហោ ចណាស់ភ្ជាប់ជាមូួយនឹងភស្តុតាង។ គាត់បានរាយការណ៍ថា គាត់បានជួបគ្នាកាលពីអតីតកាលជាមួយសត្វច ម្លែកជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយបណ្ឌិតសភា។ មិនចាំបាច់និយាយទេ ការធ្វើសេចក្តីថ្លែងបែបនេះតែងតែជាការអញ្ជើញឱ្យមានបញ្ហាព្រោះមនុស្សភាគ

ច្រើននឹងចា ប់ផ្តើមធ្វើឱ្យអ្នកវ ង្វេងស្មា រតីហើយចំអកអ្នកស្ទើរតែភ្លាមៗ។ មធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីប្រយុ ទ្ធប្រ ឆាំងនឹងការរិះគន់គឺមានភ័ ស្តុតាងដែលពិបាករកបានដែលនេះជាអ្វីដែលចនបាននាំយកមក។ គាត់បានអះអាងថា អរិយធម៌ទាំងមូលរបស់ជនជាតិដើមរស់នៅក្នុងតំបន់អង់គ្លេស រ៉ូសេលដេលហើយគាត់បាននាំរូបភាពដើម្បីគាំទ្រការអះអាងរបស់គាត់ផងដែរ។

គាត់បាននិយាយថាទេពអប្សរ គឺស្រដៀងនឹងយើងដោយមិនគិតពីទំហំរាងកាយទាំងមូលដែលយើងមានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិទលនោះអទេ។ គាត់មិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានភ ស្ដុតាងនោះទេដូចជាកាលពីឆ្នាំ ២០០៩ ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាភីលីស បាក បានផ្តិតយករូបភាពយ៉ាងរហ័សនៃអ្វីដែលមើលទៅដូចជាទេពអប្សរ ដែលកំពុងហោះហើរនៅជុំវិញសួនច្បាររបស់នាង

នៅញូវដេលីងតុន ភាគខាងត្បូងទីក្រុងឡុង។ ប៉ុន្តែវា មិនចប់ត្រឹមនេះទេហ្វ្រង់ស័រហ្គីហ្វីត ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្លា ក់ចូលក្នុងទឹក ខណៈពេលកំពុងលេងជាមួយទេពអប្សរទាំងនេះនៅឆ្នាំ ១៩១៧។ យោងតាមរបាយការណ៍ភាគច្រើនវាពិតជាមិនអាចទប់ទ ល់នឹងការសើចចំអកពីអ្នកចំនួនបានទេ ហើយប្រសិនបើពួកគេស្វែងរកអ្វីមួយដែលអ្នកអាចផ្តល់បាន អ្នកមិនអាចតស៊ូមតិក្នុងពេលតែមួយបានទេ ៕ តើ​ប្រិយមិត្តអ្នកអាន​គិតថាវាជា​អ្វី? សូមទស្សនាវិដេ អូខាងក្រោមនេះ៖

វីដេអូខាងក្រោម៖