ធ្លាក់ព្រិលលេីកដំបូង ដែរធ្វេីអោយមនុស្ស និង សត្វ ពិបាកទប់ទល់និងអាកាសធាតុ នៅឯ…..

វៀតណាម: ការធ្លាក់ព្រិលទឹកកកលើកដំបូងនៅវៀតណាម ធ្វើអោយមនុស្ស&សត្វមិនអាចត្រៀមខ្លួន ធ្វើអោយសត្វងាប់ជាច្រើនក្បាល

ខេត្តសាបា៉ ជាខេត្តស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំខ្ពស់ មានការធ្លាក់ព្រិលជាច្រើន ថ្ងៃនេះមានការធ្លាក់ព្រិលមានកម្រាស់ជាង 10 សង់ទីម៉ង់,កើតការជួលច្របល់ ថ្ងៃដំបូងឡានជាច្រើនគ្រឿងបានរអិលធ្លាក់ចុះពីផ្លូវ ផ្លូវជាច្រើនកន្លែងកើតឧប្បត្តិហេតុរអិលពិបាកចរាចរណ៍ រួមទាំងចំការដំណាំផ្សេងៗត្រូវខូចខាតដោយការធ្លាក់ព្រិល ការព្យាករណ៍ពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧត្តុនិយមវៀតណាម បានបញ្ជាក់ថា ខេត្តសាប៉ានេះនឹងមានការធ្លាក់ព្រិល&អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងពេញមួយសប្តាហ៍ទៀត ដែលអាកាសធាតុអាចចុះត្រជាក់ពី 3 ដល់ -3 អង្សារសេ ហើយតំបន់ខ្លួនប្រទេសវៀតណាមនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់...

គួរបញ្ជាក់ថាវៀតណាមធ្លាប់ធ្លាក់ព្រិលនៅតំបន់ភ្នំកាលពីឆ្នាំ 2016