កំសត់ពេកហើយសូមសប្បុរសជនជួយគាត់ផង ! ឆ្នាំទៅមួយស្លាប់ម្តាយ ឆ្នាំទៅស្លាប់ឪពុក ឆ្នាំនេះ….

នាយប់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ មានភ្លើងឆេះផ្ទះមួយកន្លែងនៅ​ ភូមិកន្រ្ទីង សង្កាត់អូរឬស្សី ក្រុងក្រចេះ ។

ដែលគ្រួសារមួយនេះបានជួប ដោយឆ្នាំទៅមួយស្លាប់ម្តាយ ឆ្នាំទៅស្លាប់ឪពុក ឆ្នាំនេះភ្លើងឆេះផ្ទះទៀត។ តើបីនាក់បងប្អូននេះគ្នារំពឹងអ្វី?

ជំរកគ្មាន ប្អូនស្រីម្នាក់នៅរៀន ប្អូនស្រីម្នាក់ពិការផ្នែកសតិទៀត។ អ្វីដែលនៅសល់គឺខោអាវចាស់ម្នាក់មួយចង្កេះតែប៉ុណ្ណោះ។ សូមសប្បុរសជនជួយគាត់ផង។