ប្រុសៗចូលចិត្តសម្លឹងមើលគល់សុដន់មនុស្សស្រីដោយសារតែ…

បរទេស: បុរសៗគ្រប់រូបអាចបែកអារម្មណ៏ នៅពេលគាត់បានឃើញគល់សុដន់របស់មនុស្សស្រី ហើយអ្នកខ្លះអាចមានអារម្មណ៍ស្រមើលស្រមៃផ្តេសផ្តាស់ក៏មាន។ ហេតុអ្វីបានជាបុរសៗសម្លឹងមើលគល់សុដន់? ហេតុអ្វីបានជាបុរសៗមិនអាចឃាត់អារម្មណ៍ចំពោះការសម្លឹងមើលកន្លែងសំខាន់នេះបាន នៅពេលមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដើរឆ្លងកាត់? ហេតុអ្វីបានជាបុរសៗរង់ចាំមើល នៅពេលស្រីម្នាក់ឱនចុះ? តាមពិតប្រុសៗចូលចិត្តសម្លឹងមើលគល់សុដន់ ដូចគ្នានឹងមនុស្សស្រីចូលចិត្ត សូកូឡា ឬផ្កាដែរ ព្រោះធ្វើវាឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៏ល្អ។

ហេតុផលទី ១

មិនថាសុដន់តូច ឬធំទេ បុរសៗចូលចិត្តសម្លឹងមើលទាំងអស់ ព្រោះវាជួយជម្រុញឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍រំភើបភ្លាមៗ។ ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លាចគេថាជាព្រាននារី ទើបពួកគេបានត្រឹមតែលួចដៀងភ្នែកមើល ដោយមិនហ៊ានមើលចំៗនោះឡើយ។

ហេតុផលទី ២

តាមរយ:ការស្ទាបស្ទង់ មនុស្សស្រីគ្រប់រូបបានអះអាងថា វិធីល្អបំផុតដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៏បុរសគឺ មិនចាំបាច់ពាក់អាវទ្រនាប់ក្នុងអាវឡើយ។ ដោយមិនគិតដល់ទំហំ ឬទម្រង់នៃគល់សុដន់បែបណាទេ បុរសៗនឹងបាត់បង់ស្មារតី នៅពេលមនុស្សស្រីមិនពាក់អាវទ្រនាប់ក្នុងអាវរបស់នាង។

ហេតុផលទី ៣

គល់សុដន់ក៏អាចមើលដឹងពីការអាចមានកូនផងដែរ។ បុរសៗសម្លឹងមើលមនុស្សស្រីណាដែលមានសុខភាពល្អ អាចមានកូនបាន។ ទំហំនៃសុដន់នឹងអាចធ្វើឲ្យបុរសគិតថា មនុស្សស្រីម្នាក់នេះអាចមានកូនបាន ហើយវាបានទាក់ទាញអារម្មណ៏ពួកគេយ៉ាងខ្លាំង។

ហេតុផលទី ៤

បុរសៗកាន់តែមានសម្រើបខ្លាំងឡើងតាមរយ:ការសម្លឹងមើល ហើយគល់សុដន់ជាកន្លែងជម្រុញដល់សម្រើបបុរសៗបំផុត។

ហេតុផលទី ៥

នៅតាមបណ្តោលប្រទេសមួយចំនួន ការបង្ហាញគល់សុដន់ត្រូវបានហាមឃាត់ ប៉ុន្តែគល់សុដន់ជាអាថ៌កំបាំងដែលធ្វើឲ្យបុរសៗចង់ឃើញ។ នេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបុរសៗចូលចិត្តសម្លឹងមើលគល់សុដន់មនុស្សស្រីដោយសម្ងាត់។

 ហេតុផលទី ៦

គល់សុដន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសក្តានុពលនៃការបន្តពូជរបស់មនុស្សស្រី នេះហើយជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប្រុសចាប់អារម្មណ៍សម្លឹងមើល ជាពិសេសក្នុងវ័យបន្តពូជដូចគ្នា។

ហេតុផលទី ៧

បុរសៗចូលចិត្តគល់សុដន់កោង។ ដោយសារគល់សុដន់មានលក្ខណ:កោង ធ្វើឲ្យបុរសៗចាត់ទុកថា ភាពជាស្ត្រីពេញលក្ខណ:៕

ដកស្រង់ពី៖ postnews