រឿងរាវពិតត្រូវបានបកស្រាយ ដែរបុរស ដែលថេីប កញ្ញា នោះនិយាយថា …..

បរទេស ប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងរឿងរ៉ាវកក្រើកបណ្តាញសង្គមហើយ កាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះចំពោះនារីអូតេស ត្រូវបានបាត់ប ​នាង​ចេញ​ផង​ដែរ » ។

នាងបានបាត់បង់ជិវិត នៅសណ្ឋាគារមួយកន្លែងក្នុងអាងទឹកនោះ រឿងនេះនៅតែកំពុងកក្រើកបណ្តាញសង្គម ជាខ្លំាង ក្រោយបុរស ទំាង១១​ជាប់ពាក់ពន្ធ័ ស្ថិតក្នុងការសួរចំលើយផងដែរនោះ។

ដូច្នេះក្នុងនោះធ្លាយវីដេអូដែលបុរសម្នាក់ត្រូវនារីនោះចាប់ថើបត្រូវបានគេ ដាក់ការ ស ង្ស័យខ្ពស់លើរូបគាត់ជាងគេបានពាក់ព័ន្ធជិតដិតបំផុតុឲយ៉ាងណាមិញ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ការ​ពិត​នៅចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងនោះ លោក Rosales

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក៏​បាន​ចេញ​មុខ​ផ្ទាល់​បកស្រាយ​ការពារ​ខ្លួន​ថា​ការ​ថើប​នោះ គឺ Christine ជា​អ្នក​ផ្ដើម​មុន​ទេ «ខ្ញុំ​បាន​ព្យាយាម​ចុច​បើក​ទ្វារ ហើយនាង​ទេ​ដែល​ជា​អ្នក​មក​ចាប់​ខ្ញុំថើប។ ខ្ញុំ​ឈរ​ចុច​កណ្ដឹង តែ​ត្រូវ​បាន​នាង​មក​បាំងពីមុខហើយថើប ពេលនោះខ្ញុំ​ក៏​បាន​ទាញនាង ចេញផងដែរ តែមិនបានធ្វើអ្វីលើសនេះទេ។