ប៉ុលីសផាកពិន័យ មុនអោយលុយប៉ូលីសត្រូវដឹងពីរឿងទាំងនេះសិន

ចាប់ពីថ្ងៃ០១ខែ០១ឆ្នាំ២០២០ នេះថ្នាក់ដឺងនាំបានអនុញ្ញាត្ត​អោយសមត្ថកិច្ចគ្រប់រូបធ្វេីការផាកពិន័យតែលេីចំនុចទាំងនេះប៉ុន្នេាះចំពេាះម៉ូតូនិងឡាន:

ចំពេាះម៉ូតូ

1. គ្មានមួកសុវត្ថិភាព

2. មិនគោរពស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៏

3. ល្មេីសក្នុងការបត់ការវ៉ាជែង

4.​ ការដឺកលេីសចំណុះ

5​​.​ ស្រវឺងបើកបរ

6.​ គ្មានស្លាកលេខ

7.​ ទូរស័ព្ទពេលបេីកបរ

ចំពេាះរថយន្ត:

  • 1. ស្រវឺងបេីកបរ
  • 2. បេិកបរហួសល្បេឺន
  • 3. ប័ណ្ឌបេីកបរ
  • 4. មិនគោរពភ្លេីងនិងស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៏
  • 5. ល្មេីសក្នុងការបត់ការវ៉ាជែង
  • 6. មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព
  • 7. ដឺកលេីសចំណុះ
  • 8. គ្មានស្លាកលេខ
  • 9. ទូរស័ព្ទពេកបេីកបរ