រូបថតដែលមិនត្រូចចិត្តអាចថតម្តងទៀតបាន តែឆាកជីវិតមិនដូច្នោះឡើយ

ដំណើរផ្លូវក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ ឲ្យតែបោះជំហានទៅហើយមិនអាចត្រលប់ថយក្រោយបានទេ។

រូបថតគឺជាកំណត់ត្រាជីវិតរបស់យើង វាបានបន្សល់ទុកយុវភាពដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់យើង ទោះជាពេលវេលាបានកន្លងហួសទៅយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកយើងនៅអាចលួងលោមខ្លួនឯងបានតាមរយៈការមើលរូបថតរបស់ខ្លួនឯង។

ពេលដែលយើងចាប់ផ្តើមមើលរូបថតចាស់ៗរបស់ខ្លួន ឃើញរូបថតដែលមានពណ៌លឿងស្លេកទាំងនោះសុទ្ធតែបាននាំឲ្យយើងនឹកឃើញដល់អតីតកាលដ៏ស្រស់បំព្រងនាឆ្នាំនោះ។

រូបថតបានរក្សាទុកនូវពេលវេលាយុវវ័យដ៏ល្អផូរផង់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នា តែប្រសិនបើយើងមិនពេញចិត្តនឹងរូបថតនេះទេ យើងអាចថតម្តងទៀតបាន តែឆាកជីវិតមនុស្សមិនដូចគ្នាឡើយ។

ពួកយើងគួរតែក្តោបក្តាប់ឲ្យបានល្អពីពេលវេលាយុវវ័យរបស់ខ្លួន បែបនេះពេលដែលយើងចាស់ទៅ នឹកឃើញមកវិញនូវរឿងអតីតកាលក៏មិនអាចធ្វើឲ្យយើងស្តាយក្រាយដែរ។

ដកស្រង់ពី៖ ក្នុងស្រុក