ក្រោយធ្វើកោសល្យវិច័យ លើសពនារីអូតែសរួច លទ្ធផលបញ្ចក់ច្បាស់ៗថា…..

ហ្វីលីពីន៖ ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការស្លា ប់របស់នារី អូតែស ប្រាកដជាបានជ្រាបខ្លះរួចមកហើយ តែពុំទាន់ច្បាស់ថាបែបណានោះទេ។

ដោយឡែកនេះបើយោងតាមប្រភពការស្រាវជ្រាវនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់នាង Christine ហើយបានធ្វើការ កោសល្យវិច័យលើសព បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា៖ « គ្មានការប ង្ហា ញ ពី ទឹ ក កា ម មា ន ន័ យ ថា គ្មា ន ទឹ ក កា ម ត្រូ វ បា ន រ ក ឃើ ញ ទេ ។ដំ បៅ ក្នុ ង ទ្វា រ មា ស ត្រូ វ បា ន ជា សះ ស្បើយមានន័យថាវាមានតាំងពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន។

គ្មា ន ស ញ្ញា នៃ កា រ ចា ប់រំ ។ កា រ ស្លា ប់ ប ណ្ តា ល ម ក ពី កា រ ធ្លុះ ធ្លា យ ស រ សៃ ឈា ម។មានរឿងទៀតក្រោយខ្នង ដោយនា ង ប្រើថ្នាំ ហើ យ មា ន គេ ស ម្លា ប់ ពិ ត មែ ន។ ពេលនេះគេកំពុងឃុំខ្លួន ជ នស ង្ស័ យ 3 នា ក់ ក្រៅពីហ្នឹងដោះ លែ ងប ណ្តោះ ស ន្ន។

ហើយសមត្ថកិច្ច កំពុងតែឲ្យជនសង្ស័យមួយចំនួនទៀត ចូលខ្លួនមកសារភាពជាបន្ទាន់ បើមិនចង់ប្រមាញ់៕

ដកស្រង់ពី៖ we-kh