ខ្វល់ទាំងទុក ខ្វល់ទាំងកាយ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា​ បានដាក់ពាក្យមួយឃ្លាដែរធ្វេីអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារមណ្មថាកក់ក្តៅ ដោយនិយាយថា “……..”

បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់គាត់ អ្នកស្រីទ្រីដាណារួចមកហើយ អ្នកស្រីគឺជាមនុស្សចិត្តបុណ្យ​ គួរអោយគោរព ដែលទទួលបានការស្រលាញ់រាប់អានពីសំណាក់បងប្អូនទូទាំងប្រទេស​កម្ពុជា ។

ដោយថ្មីៗនេះ អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ទៅលំហែកាយនៅសមុទ្រ ក៏ឈ្លៀតពេលបានសំដែងការខ្វល់ខ្វាយលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានផុសលើបណ្តាញសង្គមរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ ថា :

"អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងណាស់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់អាវឱ្យបានក្រាស់ក្រាស់"

ទោះអ្នកស្រី រវល់នឹងការងារ ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ក៏មានពេលបារម្មណ៏ពីសុខទុក្ខបងប្អូនទាំងអស់គ្នា​ ពិតជាគួរអោយគោរព ។