ពិតជាសំណាងណាស់! ភរិយា​របស់អតីត​តារា​សម្ដែង និង​បង្ហាញ​ម៉ូតម្នាក់ បានសម្រាល​កូន​ភ្លោះ​ទាំង​បី​ដោយ​សុវត្ថិភាព​ ……

កាលពីថ្ងៃទី 22​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020​ ភរិយា​អតីត​តារា​សម្ដែង និង​បង្ហាញ​ម៉ូត លោក ជុំ ស៊ីថា បាន​សម្រាល​កូន​ដោយ​សុវត្ថិភាព​កាល​ពី​យប់​មិញ។ ការ​សម្រាល​ដោយ​វះកាត់​នូវ​កូន​ភ្លោះ​ទាំង​បី​នេះ ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ឯកជន​ខេម៉ា នា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បន្ទាប់​ពី​ភរិយា​លោក​សម្រាក​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​នេះ​អស់​រយៈ​ពេល​២០​ថ្ងៃ ដើម្បី​ត្រៀម​សម្រាល។

លោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលបារម្មណ៏ពីសុវត្ថិភាព​ ដោយបានផុសថា :

"កូន​ភ្លោះ​3របស់​ខ្ញុំ​កេីត​ហើយ​

🙏

លោក ជុំ ស៊ីថា ធ្លាប់​និយាយ​ថា រូប​លោក និង​ភរិយា លែង​យក​កូន​បន្ថែម​ទៀត​ហើយ ក្រោយ​ពី​សម្រាល​បាន​កូន​ទាំង​បី​នេះ​ដោយ​សុវត្ថិភាព។

ប្រភព​ Chum Sitha