ស្នាមជ្រួញទាំង១៥កន្លែងនៅលើផ្ទៃមុខ បង្ហាញច្បាស់ៗអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នក!

មនុស្សយើងម្នាក់ៗ គ្មានអ្នកណាចូលចិត្តស្នាមជ្រួញដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខនោះទេ ព្រោះវាជាការបង្ហាញថា យើងកំពុងតែមានវ័យជ្រេ ឬកាន់តែចាស់បន្តិចម្ដងៗទៅតាមធម្មជាតិ ប៉ុន្តែក៏គ្មានអ្នកណាអាចចៀសផុតពីស្នាមជ្រួញនេះបានដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រៅពីការបង្ហាញពីអាយុភាព ស្នាមជ្រីវជ្រួញនីមួយៗក៏មានអត្ថន័យពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន ហើយបង្ហាញនូវព័ត៌មានលម្អិតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនអំពីរាងកាយ និងសុខភាពរបស់យើងផងដែរ។

1. ស្នាមជ្រួញត្រង់ផ្ដេកនៅលើថ្ងាស

បន្ទាត់ផ្តេកដែលលេចឡើងនៅលើថ្ងាសរបស់អ្នក ត្រូវបានគេហៅថា "បន្ទាត់គួរឱ្យព្រួយបារម្ភ" ។ ការមានបន្ទាត់ទាំងនេះនៅលើថ្ងាស គឺជាការចង្អុលបង្ហាញមួយដែលអ្នកជួបប្រទះ និងសង្កត់លើភាពស្ត្រេសជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយប្រសិនបើវាមានស្នាមខ្លាំង វាក៏មានន័យថាអ្នកគួរតែបន្ថយល្បឿន និងសម្រាកឱ្យបានច្រើន។ លើសពីនេះទៀត ខ្សែបន្ទាត់ទាំងនេះក៏អាចជាសញ្ញាមួយដែលអ្នកអាចទទួលទានជាតិស្ករក្នុងបរិមាណច្រើន និងមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានខ្សែបន្ទាត់ទាំងនេះ អ្នកប្រហែលជាចង់ដោះស្រាយនូវគុណភាពនៃរបបអាហាររបស់អ្នក ហើយជ្រើសរើសយកចំណង់ចំណូលចិត្តដែលអ្នកយល់ថាជាការបន្ធូរអារម្មណ៍។

2. ស្នាមជ្រួញនៅក្បែររោមចិញ្ចើមខាងឆ្វេង