ពិតជាសរសើរដល់មនុស្សទាំង ១៨នាក់នេះណាស់ដែលហ៊ាននៅក្បែរសត្វកាចសាហាវទាំងអស់នេះ

ការយកសត្វព្រៃមកធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមបានក្លាយទៅជាការពិភាក្សាមួយ។ ហើយឥឡូវនេះសត្វព្រៃជាច្រើនត្រូវបានគេយកមកវឹកហាត់ ហើយមើលទៅមនុស្សទាំងអស់នេះពិតជាមើលទៅមានភាពរីករាយក្នុងការរស់នៅជាមួយសត្វទាំងអស់នេះណាស់។ មើលទៅពួកគេមិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីនោះទេ ហេតុដូចនេះហើយទើបពួកយើងបានចែករំលែករូបភាពទាំងអស់នេះជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា៖​

 ២

 ៥ ៦ ៧

 ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Allan Dixon (@daxon) on

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide 

Loading...

Leave a Comment