ប្រព័ន្ធកសិកម្មចុងក្រោយបំផុតនេះគឺធ្វើឡើងដោយចញ្ចឹមត្រីនិងដាក់បន្លែក្នុងកន្លែងតែមួយដែលទទួលបានផលយ៉ាងប្រសើរ

ប្រព័ន្ធច្នៃប្រឌិតចុងក្រោយបំផុតនេះកំពុងប្រជែងជាមួយនឹងការធ្វើកសិកម្មតាមបែបប្រពៃណីហើយវាអាចជាប្រព័ន្ធកសិកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។

រួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធកសិកម្មពីរទៅជាប្រព័ន្ធមួយដែលទូលំទូលាយ, aquaponics គឺជាលទ្ធផលនៃសមាហរណកម្មវារីវប្បកម្មនិង hydroponic រួមគ្នា។

ការចិញ្ចឹមសត្វត្រីស្ត្រេស្ទីនសមុលនិងរុក្ខជាតិទឹកផ្សេងៗទៀត។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរជីវចំរុះគឺជាវិធីសាស្រ្តនៃការដាំដុះរុក្ខជាតិឬដំណាំដោយមិនប្រើដី។ វាប្រើប្រាស់សារធាតុរំលាយទឹកដែលមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមរ៉ែជាមធ្យោបាយជំនួសដី។

ដោយការចញ្ចឹមត្រីនិងដាំរុក្ខជាតិជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយនេះ

បរិស្ថានដែលកាកសំណល់ត្រូវបានផលិតតិចជាងមុនហើយខ្សែសង្វាក់ម្ហូបអាហារជួយត្រីនិងរុក្ខជាតិឱ្យលូតលាស់ល្អប្រសើរជាងមុន

ត្រីបង្កើតកាកសំណល់ដែលអាចផ្ដល់ឱ្យរុក្ខជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការលូតលាស់ហើយវាពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់។

ផ្ទុយទៅវិញរុក្ខជាតិអាចជួយច្រោះយកទឹកសម្រាប់ត្រី ហើយវាចំណេញដែលយើងមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

មិនដូចនៅក្នុងវារីវប្បកម្មប្រពៃណីទឹកជាធម្មតាមានកំហាប់អាម៉ូញាក់ខ្ពស់ដោយសារកាកសំណល់ត្រី។

ប្រព័ន្ធនេះប្រើប្រាស់តែ ២ ភាគរយនៃបរិមាណទឹកសរុបដែលប្រើក្នុងការដាំដុះតាមបែបប្រពៃណីដូចជារុក្ខជាតិនិងត្រីពឹងផ្អែកលើទឹកតែមួយ។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ GOODTIMES

Loading...

Leave a Comment