របៀបដែលរថភ្លើងទៅទីក្រុងប៊ូសានគួរតែបញ្ចប់បែបនេះសោះ!!!

ការពិតដែលរឿងរងភ្លើងទៅប៊ូសានបានបញ្ចប់បែបនេះសោះ ស្មានតែបញ្ចប់ដោយភាពភ័យខ្លាចខ្លាំង។ ពិតជានឹកស្មានមិនដល់មែន ឱមនុស្សគិតពិតជាពុំដូចការគិតរបស់ទេវតាមែន។

តើបងៗដែលបានមើលខ្សែភាពយន្តនេះកាលពីមុនវាត្រូវបានបញ្ចប់ដោយបែបណាទៅ ជួយប្រាប់ផង។


ប្រែសម្រួលដោយ៖ ក្នុងស្រុក

Loading...

Leave a Comment