តោះ FAN Naruto ចាំពេលណាបានចូលមើលនឹងចែករំលេកដល់ FAN ផ្សេងទៀតបានមើលការសម្ដែង

O-DOG CREW Naruto Ninja Dance Performance At Arena 2018 គឺជាការសម្ដែងប្រចាំឆ្នាំមួយបែបដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រ តុក្កតាជប៉ុនល្បីៗ។

ការសម្ដែងរបស់ពួកគាត់ក្នុងវីដេអូខាងលើនេះពិតជាសីុចង្វាក់គ្នាណាស់ ធ្វើអោយអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគាត់មើលមិនព្រិចភ្នែកពីការសម្ដែងដែលល្អឥតខ្ជោះមួយនេះយ៉ាងខ្លាំង។


ប្រែសម្រួលដោយ៖ ក្នុងស្រុក
ប្រភពរូបនិងវីដេអូពី៖ 9GAG

 

Loading...

Leave a Comment