ជឿជាក់លើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនទោះមានបញ្ហាធំប៉ុន្មានក៏អាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយ!!!

លោក Lee គឺជាបុរសដែលបានបាត់បង់នូវសំលេងរបស់គាត់ តែគាត់នៅតែអាចប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់បានជាធម្មតា។

ដោយគាតបានម៉ាសីុនដែលមានតែមួយអាចដឹងពីអារម្មណ៍គាត់ចង់បានអ្វី។ នៅលើលោកយើងនេះរឿងហេតុប្លែកៗមានច្រើនណាស់។ មនុស្សកើតមកលើភពផែនដីយើងនេះមានទុក្ខលំបាក់ផ្សេងៗគ្នា។

ដូចនេះឈប់គិតថាខ្លួនឯងលំបាក់ជាងគេទៀតទៅ ចូលមានជំនឿចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងច្រើនហើយញញឹមទទួលយកបញ្ហាមកដោះស្រាយនោះយើងនឹងទទួលបានមេរៀនជីវិតយ៉ាងល្អមកវិញដូចគ្នា៕

គាត់និយាយពុំកើតពិតមែនតែគាត់មានជំនួយការជីវិតជាពិសេស។


ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9
ប្រភព៖ BritainsGotTalentជ

Loading...

Leave a Comment